חושבים בגרות: ערכה למורה – פירוק למשימות קטנות ובניית דפי אסטרטגיה


אזל

ערכה זו למורה מתמקדת בשני נושאים מרכזיים:

  1. פירוק חומר לימודי למשימות קטנות (כלומר משימות המכוונות לביצועי הבנה תכופים וממוקדים).
  2. יצירת דפי אסטרטגיה בעקבות ביצוע המשימות הקטנות

 

פירוק חומר למשימות קטנות מהווה שלב מקדים לשיטת הוראה ולמידה הנקראת אימון פרטני (וגם פרטנות בקבוצות קטנות) המתבססת על מתן משימות לימודיות אישיות לכל תלמיד המתוכננות כך שהתלמיד יוכל לבצע בהצלחה כל משימה בעצמו (עם עזרה והנחיה מינימלית). שיטה זו מאפשרת:

  • מתן מענה פדגוגי שונה לכל תלמיד ותלמיד בקבוצה הקטנה,
  • הוראה הדרגתית של חומר הלימוד בהתאם לרמת התלמיד
  • למידה המתרכזת בביצועי התלמידים
  • טיפוח הדימוי העצמי של הילד.

דף אסטרטגיה הוא כלי לשימוש התלמיד, המאפשר לו לחלץ עקרונות למידה מתוך רצף משימות שביצע במשימה מסוימת כדי ליישמן במשימות נוספות.

110 עמודים

תוכן העניינים

מבוא - פירוק למשימות קטנות ובניית דפי אסטרטגיה

פירוק למשימות קטנות

פירוק למשימות קטנות באופן הירארכי

נספחים

  • נספח 1: קריטריונים לבניית דפי משימות קטנות
  • נספח 2: מהלך לבניית דפי משימות קטנות באופן הירארכי
  • נספח 3: מהלך לבניית דפי משימות קטנות באופן גמיש

 

 

סוג: חומרי למידה קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: תנ"ך תגיות: פירוק
עוד על הנושא
עיקרון הרף
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: פדגוגיה
תפיסות מובילות