ליווי מערכתי >
מיזם הרשויות

החזון
מתוך הנחה כי הרשות המקומית היא גורם המפתח להצלחה בתחום החינוך, מיזם הרשויות פועל לקידום מערכות החינוך הרשותיות ביישובים ערבים.
מנהל.ת:
דניאל רוזנבוים ,
וסאם סעדי ,
מסגרות בתוכנית: 20
שותפים: משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר, יד הנדיב, קרן שוסטרמן ,ג'וינט אלכא
צור קשר
מודל ליווי תכנית 550 בחינוך ברשויות מקומיות בחברה הערבית

מיזם ליווי הרשויות הינו שותפות בין גופי הממשלה: משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי ומשרד האוצר, הקרנות הפילנתרופיות יד הנדיב וקרן שוסטרמן וכן הגופים ג'וינט אלכא ומכון ברנקו וייס.

במסגרת החלטת הממשלה 550 הוחלט על חיזוק וליווי רשויות מקומיות בחברה הערבית, מתוך ההנחה כי הרשות המקומית היא גורם מפתח בהצלחה בתחום החינוך. המיזם חל בתקופת החלטת הממשלה 2022-2026, והרשויות הראשונות נכנסו לליווי בסוף שנת 2022. במהלך תקופה זו ילוּו כ-20 רשויות מקומיות ערביות, מצפון עד דרום.

הרשויות נבחרות בהליך בהובלת משרד החינוך, אשר כולל פרסום קול קורא לרשויות, המלצה של מנהל.ת מחוז, דירוג הרשות באמצעות מחוון וראיון פרונטלי של נציגי הרשות הבכירים עם חברי ועדת ההיגוי של המיזם, המייצגים את כלל הגורמים בשותפות.

מטרות המיזם
 • חיזוק תשתיות הניהול  (capacity building)  בתחום החינוך ברשות על פי מודל הקומות של העשייה הרשותית בחינוך
 • בניית תכנית אב רשותית בחינוך שממנה יגזרו פעולות בתחומי התערבות שונים, על פי המטרות האסטרטגיות של הרשות בתחום החינוך.
 • תכלול ומימוש כלל מטרות 550 בחינוך ברמה הרשותית: בינוי, חינוך בלתי פורמלי ומנהיגות חינוכית.
 • חיזוק ארגונים חינוכיים-חברתיים המייצגים את החברה הערבית.
הפעלת המיזם

מכון ברנקו וייס מפעיל את המיזם, ואלה עיקרי מודל העבודה:

 • מנהל/ת אגף או מחלקת החינוך ברשות מלוּוה על ידי פרויקטור מטעם ברנקו וייס.
 • יחד הם עורכים מיפוי פנימי מקיף של יכולות הרשות לטובת בניית תכנית עבודה לחיזוק יכולות הרשות בתחומי אחריותה הסטטוטוריים בתחום החינוך.
 • מתבצע גם מיפוי חיצוני של הרשות – הכולל את תחומי החינוך הרחבים: חינוך בלתי פורמלי, בינוי כיתות לימוד, מנהיגות חינוכית וכן נתונים בכלל התחומים, לטובת בניית תכנית עבודה במסגרתה יבוצעו פעולות שונות בתחום החינוך ברשות ויינתנו משאבים נדרשים.
 • המיפויים והנתונים משוקפים על גבי מערכת BI המוטמעת ברשות לשימושה, כחלק מביסוס תשתית ותרבות של ניהול מבוסס-נתונים.
 • לטובת מימוש תכניות העבודה, הפנימית והחיצונית, יוקצו לכל רשות משאבים גמישים לפי צורך, שייפרסו על פני שלוש שנים.
 • כחלק מהליווי הרשותי יוגדרו תפקידי ליבה בתוך הרשות שאיושם בגורמים מוסמכים לתפקיד הינו הכרחי להצלחת החינוך ברשות. מינהלת המיזם תפעל לקדם איוש של אותם גורמים הרשות
 • בעלי תפקידי ליבה אלה ברשות יעברו הכשרה על ידי ברנקו וייס ובסיוע של ארגונים נוספים.
צרו קשר

  הירשמו לניזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023

   Accessibility Toolbar