חושבים בגרות: השוואה בלימודי ההיסטוריה

סדרת החוברות חושבים בגרות נכתבה ברוח מטרות תכנית בגרות 2001. החוברות עוסקות במיומנויות ובדרכי למידה המסייעות להבנת התכנים ולהצלחה בבחינות הבגרות. כל חוברת מתמקדת בתחום תוכן (מקצוע) אחד ובכלי מרכזי אחד – המתאים ללמידה בתחום זה.

כלי הלמידה המוצגים בחוברות מסייעים לתלמיד בכמה מישורים:

  1. בארגון הידע הנרכש ובחיבורו לידע קודם
  2. בהבנת התכנים
  3. בזכירת החומר לבחינה (ומעבר לבחינה)
  4. בעיצוב דפוסי למידה וחשיבה, שישמשו אותו בעתיד ללמידה של תכנים חדשים.

 

החוברות בסדרה חושבים בגרות מכוונות ללמידה תכליתית. הן משלבות הסברים תמציתיים עם הזדמנויות רבות לתרגול הנלמד, ומפנות את תשומת לבו של התלמיד לשלבי החשיבה והלמידה שהוא מפעיל.

28 עמודים

תוכן העניינים

מהי השוואה?

תהליך ההשוואה בהיסטוריה

תרגילים להשוואה בין נושאים בהיסטוריה

  • השוואה בין נסיבות עלייתם של משטרים טוטליטריים
  • אירופה בין שתי מלחמות עולם: בחירת נושאים להשוואה

 

דוגמאות להשוואה בין נושאים בהיסטוריה

  • העלייה הראשונה, העלייה השנייה והעלייה השלישית
  • תנועת "חיבת ציון" לעומת התנועה הציונית שהוביל הרצל

 

לסיום

סוג: חומרי למידה קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: חושבים בגרות תגיות: פירוק