ליווי מערכתי >
המהלך העירוני לקידום בתי ספר יסודיים בבאר שבע

המשימה
קידום הוגנות במערכת החינוך העירונית כדי להביא לשיפור בהישגים ולקידום מצוינות בבתי הספר היסודיים בעיר באר שבע, תוך צמצום הקשר בינם לבין הרקע החברתי או הכלכלי של הלומדות והלומדים בעיר.
מנהל.ת:
זוהר פרידמן
מסגרות בתוכנית: 40 בתי ספר יסודיים
שותפים: עיריית באר שבע, קרן ליאון, מחוז הדרום במשרד החינוך
צור קשר
מטרת העל

המהלך המשותף של עיריית באר שבע, מחוז הדרום במשרד החינוך קרן משפחת ליאון ומכון ברנקו וייס נועד לקדם הוגנות במערכת החינוך העירונית כדי להביא לשיפור בהישגים ולקידום מצוינות בבתי הספר היסודיים בעיר באר שבע, תוך צמצום הקשר בינם לבין הרקע החברתי או הכלכלי של הלומדות והלומדים בעיר.

לשם כך אנו פועלים לשיפור מדדי שלומות ומסוגלות צוותית, בדגש על עבודה מבוססת נתונים והתחדשות פדגוגית בכלל הזירות המשותפות.

שיפור מדדי שלומות ומסוגלות צוותית

יעדי המהלך
 1. גיבוש מטרות משותפות למחוז, לרשות המקומית, ולמכון ברנקו וייס.
 2. מהלך של צמיחה בכל בתי הספר היסודיים בעיר
 3. בניית קהילה חינוכית חזקה המדברת בשפה אחידה
 4. יצירת שגרות עודה המקדמות פיתוח והטמעה של תהליכים חינוכיים
רכיבי המודל הרשותי

הוגנות בחינוך

"משמעה של הוגנות בחינוך היא שבתי הספר ומערכות החינך מספקים הזדמנויות למידה שוות לכל התלמידות והתלמדים. כתוצאה מכך התלמידים והתלמידיות השונים זה מזה במאפיינים כגון הרקע הכלכלי-חברתי, מגדר, הגירה או רקע משפחתי, ישיגו רמת ביצועדומה במספר תחומי מפתח קוגנטיביים (כגון קריאה, מתמטיקה ומדעים) ובתחומי רווחה רגשיים וחברתיים (כגון ביטחון עצמי, שביעות רצון מהחיים והתשלבות חברתית).
אין הכוונה לכך שכל התלמידם והתלמידית יגיעו לתוצאות שוות, אלא שהשונות בתוצאות לא תהיה קשורה לנתוני הרקע החברתיים, או הכלכליים, שעליהם אין לתלמידים שליטה. (נוימן 2021, עמ' 7)

שלומות

הזכות הבסיסית של כל תלמיד ולתמידה, כל מורה ומורה לפעול בתנאים המאפשרים צמיחה ושגשוג. על בית הספר לספק מענים רגשיים, חברתיים, התנהגותיים, פדגוגיי ופיסיים עבור הלומדות, הלומדים והצוות ולבסס שיטה מערכתית התומכת בצרכים של באי בית הספר ומקדמת את רווחתם.

רמת השלומות של התלמדים והתלמידות בתקופת הלימודים משפיעה הן על התפקוד בהווה והן על עיצוב היכולות והגישות שלהם לאורך חייהם בעתיד.

מסוגלות צוותית

מסוגלות צוותית באה לידי ביטוי במרחב חינוכי בו צוותי החינוך מאמינים ביכולתם המשותפת להשפיע על תוצאות התלמידות והתלמידים, ובכוחות משותפים לגבור על אתגרים ולהשיג תוצאות רצויות.
אמונת הצוות החינוכי ביכולתו לארגן ולבצע כצוות את המהלכים הדרושים לשם השפעה חיובית על ההישגים (הלימודיים, הרגשיים והחברתיים), של התלמידות והתלמידים כוללת את ההבנה שלפעולתם כצוות השפעה גדולה יותר מאשר השפעתם כיחידים.
מסוגלות צוותית מתפתחת כאשר קבוצה חותרת בנחישות אל מטרותיה, נוטלת סיכונים משותפים ומגלה נכונות לתמיכה הדדית. נכונות חברות וחברי הקבוצה לתמוך זה בזו נתפסת על ידם כמחויבות מקצועית ומאפשרת לקבוצה להתמקד במטרות לאורך זמן למרות לחצים שונים או איומי כישלון.
תחושת המסוגלות הצוותית משפיעה על האופן שבו חברות וחברי הצוות מרגישים, מתנהגים, חושבים ומניעים את עצמם והיא מתפתחת בתהליכים חברתיים בין-אישיים.

עבודה  מבוססת נתונים

במציאות הבית ספרית המורכבת שבה הצוות החינוכי נדרש לעבד כמות גדולה של נתונים בפרק זמן קצר ולקבל החלטות תוך כדי תנועה, לעיתים קרובות לא מתאפשר ניתוח שיטתי של הנתונים וההחלטות, ובמקרים רבים הן מתקבלות על סמך אינטואיציה.קבלת החלטות מבוססת נתונים היא עקרון עבודה המכוון לניתוח שיטתי של נתונים הקיימים בבית הספר, במטרה ללמוד ולשכלל את תהליכי העבודה הבית ספרים (פדגוגים, פסיכו-פדגוגים וארגוניים) ולתמוך בקבלת ההחלטות החינוכיות המתקבלות בו.

קידום הישגים בשפה

לשם קידום אפקטיביות ויעילות בקידום ההוגנות ולשם ניתוק הקשר בין נתוני הרקע הסוציואקונומיים להישגים לימודיים יש לשפר ולצמצם פערים ביכולת האוריינית השפתית (מיומנויות קריאה וכתיבה, חשיבה, תקשורת ורכישת ידע) של הלומדים והלומדות.

נמצא שכישורים קוגניטיביים בגילאי 7 ו-11 מנבאים את הסיכוי לסיים בית ספר, להשיג תואר אקדמי ולהיות מועסק/ת בגילאי בגרות. אלו מושפעים בצורה החזקה ביותר מההישגים האורייניים בשלב בית הספר היסודי המוקדם Goodman, & Crawford, Carneiro)).

התחדשות פדגוגית

התחדשות פדגוגית מזמנת תרבות בית ספרית של ארגון לומד ומתחדש. ההתחדשות היא מצב מתמיד ובר-קיימא שאינו נשען רק על כוחות מן החוץ זהו תהליך בו חדר המורות והמורים מנהל את הלמידה וההתפתחות של בית הספר דרך רפלקציה מתמדת.

מסלולי הליווי

המהלך מתקיים בארבעה מסלולים – מבפנים, מחוברים, ראשית קהילות ומחנכות.

כל בית ספר הוכוון למסלול מהלך על ידי הרשות והמחוז ופקרטיקת ההתערבות לפי צרכיו ועל פי התמונה הבית ספרית הכוללת.

לאחר מכן נעשה בירור פרטני עם כל בית ספר כדי לדייק את הצרכים ובעקבות הבירור מדייקים את המסלול המתאים ביותר לבית הספר.

בהמשך יפתחו שני מסלולים נוספים – פורצי דרך וחיבור לציר הרשות.

מבפנים

(הרחבה)

מעטפת ליווי הוליסטי לשלושה צירים בבית הספר – הציר הארגוני ניהולי, הציר החברתי-רגשי והציר הפדגוגי

ראשית - קהילות מחנכות

פיתוח אישי ומקצועי של מחנכות הכיתה, לאור התפיסה שהצלחת התלמידות והתלמידים תלויה מאוד ביכולת המחנכות לממש את תפקידן.

 

(הרחבה)

הצלחת התלמידות והתלמידים תלויה מאוד ביכולת המחנכות לממש את תפקידן.

מחוברים

ליווי לקיום סביבת התפתחות המאפשרת לכל הבאות והבאים בשערי בית הספר התפתחות ושגשוג – רגשי, חברתי, פיזי ולימודי

 

(הרחבה)

סביבה המאפשרת התפתחות ושגשוג – רגשי, חברתי, פיזי ולימודי

ליווי מותאם ייחודי

בתי ספר בליווי מלא, בהתאמה להגדרה וצורך ייחודישל בית הספר

 

(הרחבה)

התאמה להגדרה וצורך ייחודי של בית הספר

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023

   תפריט נגישות