נושאים › תנ"ך

שנה: 2018
סוג: חומרי למידה קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: תנ"ך תגיות: תכסיסי חשיבה
ספרים
מחבר: אביבית סיינר שנה: 2016
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: תשוקה
מאמרים וסרטונים
מחבר: אנה ליפשיץ שנה: 2016
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: תשוקה
מאמרים וסרטונים
מחבר: צוות רשת בתי הספר השש שנתיים שנה: 2016
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: תנ"ך תגיות: כתב עת
מאמרים וסרטונים
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תנ"ך תגיות: שאילה לפנים
מקום להבנה
מחבר: סתו שדות שנה: 2002
סוג: חומרי למידה קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: תנ"ך תגיות: סיפורים
חוברות למורים ומנחים