נושאים › קהילות חשיבה

שנה: 2018
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: תפקיד המורה תגיות: למידה משמעותית
תפיסות מובילות
שנה: 2015
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: קהילות חשיבה תגיות: רציונל
מאמרים וסרטונים
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: קהילות חשיבה תגיות: מצוינות
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: שאלה פורייה תגיות: תפקיד המורה
מחבר: רחלי יֹפֶה שנה: 2015
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: שאלות תגיות: תהליך חקר
תפיסות מובילות