נושאים › פרקטיקה

שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: פרקטיקה תגיות: למידה שוליאית
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: שגרת חשיבה תגיות: שיגרתי
תפיסות מובילות