נושאים › סגנונות חשיבה ולמידה

שנה: 2019
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תכנון לאחור תגיות: ביצועי הבנה
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2018
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: תפקיד המורה תגיות: למידה משמעותית
תפיסות מובילות
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: שלם וחלקיו תגיות: מיזוג החשיבה
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: ששת היבטי ההבנה תגיות: הסבר
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מורים נושאים: סגנונות חשיבה ולמידה תגיות: כובעי חשיבה
מאמרים וסרטונים
שנה: 2017
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: תרבות
תפיסות מובילות