נושאים › משוב

שנה: 2021
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: משוב תגיות: תרבות
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2019
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: עקרונות פדגוגיים
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2019
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: תוך אישית תגיות: מיומנויות המאה ה-21
תפיסות מובילות
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פדגוגיה של הבנה תגיות: משוב
מקום להבנה
שנה: 2017
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: פיתוח מקצועי
תפיסות מובילות
שנה: 2016
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: שאלות
תפיסות מובילות