נושאים › מרכיבי תהליך החקר

שנה: 2021
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: משוב תגיות: תרבות
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2015
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: קהילות חשיבה תגיות: רציונל
מאמרים וסרטונים
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: שאלה פורייה תגיות: תפקיד המורה
מחבר: רחלי יֹפֶה שנה: 2015
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: שאלות תגיות: תהליך חקר
תפיסות מובילות