נושאים › ממדי הלמידה

שנה: 2019
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: תפיסה/תפישה תגיות: תפיסה
מאמרים וסרטונים
שנה: 2019
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: שגרת חשיבה תגיות: פב"י
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2019
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: ממדי הלמידה תגיות: רצף
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: שלם וחלקיו תגיות: מיזוג החשיבה
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: ממדי הלמידה תגיות: העלאת אפשרויות
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: ממדי הלמידה תגיות: רכישת ידע והטמעתו
כלי חשיבה ולמידה