x
סוגים
סינון

טיפוח החשיבה

הצג
סנן סוגים +
כלי חשיבה ולמידה
התבונן, חשוב, אני, אנחנו יופי ואמת מה יכול להיות? עובדות או בדיה מח"ל – מסכימים, חלוקים, לא רלוונטי מעגלי פעולה פנקס עיתונאים רם סמפץ ימד"מ – יתרונות, מגבלות, דרכי התגברות, מעניין זה כמו… שאלות יצירתיות גריה אקראית / קשרים מאולצים סולם להערכת רעיונות מטריצה להערכת רעיונות ופתרונות מטריצה להעלאת רעיונות יצירת מטאפורות דפוס סיבה-תוצאה SCAMPER – מאיץ רעיונות שאלות תופרות מארגן שמש לחשיבה מסתעפת סיעור מוחות כתוב מניפת קונצפטים מארגן דפוס הרצף מארגן שמש לחשיבה מתכנסת ניסוח בעיה/אתגר המזמן פתרונות יצירתיים א"ב של רעיונות מילות הוראה ומשמעותן לרקוד עם מילים שאילת שאלות טובות ניתוח השוואת זוגות שכ"ג – שקול כל הגורמים מח"א – מה חושבים אחרים סיעור מוחות להעלאת אפשרויות היכנס פנימה: תפיסה, ידיעה, אכפתיות  שאילה לפנים מילות שאלה ומשמעותן מארגן הדפוס התיאורי שאילה לאחור מארגן דפוס המושג חא"ב – חלופות, אפשרויות, ברירות חש"מ – חיובי, שלילי, מעניין שמ"י – שאיפות, מטרות, יעדים טען, תמוך, שאל דפוס ההכללה
מאמרים
למה ואיך הופכים את החשיבה לגלויה? אילו שגרות חשיבה יש? חשיבה גלויה שגרות וכלי חשיבה – לפי תחומי למידה חברתית-רגשית (SEL) אשכול מודעות חברתית אשכול מיומנויות בינאישיות אשכול קבלת החלטות אחראית אשכול ניהול עצמי אשכול מודעות עצמית למידה בדרך החקר במגמת פיזיקה בבית הספר ע"ש אנה פרנק, סאסא למידת ספרות בדרך החקר בתיכון ברנקו וייס בית שמש למידת חקר במכון ברנקו וייס למידת כימיה בדרך החקר בתיכון הרצוג, בית חשמונאי תהליך החקר חשיבה ביקורתית חשיבה יצירתית טיפוח הבנה בכיתה מהם ביצועי הבנה? חינוך להבנה ביצוע הבנה – שאילה לפנים בשיעור תורה/תנ"ך ביצוע הבנה – שאילה לאחור בשיעור תורה/תנ"ך תהליך קבלת החלטות גישות לטיפוח החשיבה – מאמר מבוא | חלק ב' יישום כובעי החשיבה – מאמר מבוא גישות לטיפוח החשיבה – מאמר מבוא | חלק א' משולש הנטיות Concept = מושג-רעיון-תפיסה (קצת) על טבעה של הלמידה ששת כובעי החשיבה – מאמר מבוא התהליך היצירתי – מאמר מבוא מה מאפיין אדם יצירתי והאם ניתן לחנך ליצירתיות?  – מאמר מבוא כללים בחשיבה מסתעפת  – מאמר מבוא כללים בחשיבה מתכנסת  – מאמר מבוא קונסטרוקטיביזם – אי-הבנה של תלמידים ומה אפשר ללמוד ממנה סביבה מעודדת יצירתיות – מאמר מבוא הערכה של חשיבה יצירתית – מאמר מבוא טיפוח חשיבה יצירתית – מאמר מבוא טיפוח חשיבה ביקורתית – מאמר מבוא מהי חשיבה ביקורתית – מאמר מבוא חידות כלי חשיבה – בחלוקה לפי מטרות הוראה-למידה כלי חשיבה – ליישום בהקשרים כלליים שלבים בקבלת החלטות וכלים ותמרורי חשיבה לעזר
חוברות
מבוא לחשיבה המצאתית שיטתית – פתרונות מבוא לחשיבה המצאתית שיטתית – מורה קורט חשיבה – יחידה 1 – רוחב – כרטיסיות לתלמיד מסע לחיפוש שאלות טובות – מבנית לתלמיד חדשנות בפעולה – ספר למדריך הסדנה חשיבה דדוקטיבית ואינדוקטיבית – חוברת לתלמיד קורט חשיבה – יחידה 6 – פעולה – מדריך למורה חשיבה דדוקטיבית ואינדוקטיבית – מדריך למורה קורט חשיבה – יחידה 2 – ארגון – כרטיסיות לתלמיד קורט חשיבה – יחידה 3 – אינטראקציה – כרטיסיות לתלמיד מבוא לחשיבה המצאתית שיטתית – תלמיד קורט חשיבה – יחידה 5 – מידע ותחושות – כרטיסיות לתלמיד כלים בסיסיים לפיתוח החשיבה הצורנית, הספרתית והמילולית (ערבית) כלים בסיסיים לפיתוח החשיבה הצורנית, הספרתית והמילולית – פתרונות (ערבית) כלים בסיסיים לפיתוח החשיבה הצורנית, הספרתית והמילולית – פתרונות (עברית) כלים בסיסיים לפיתוח החשיבה הצורנית, הספרתית והמילולית (עברית) עושים חושבים קורט חשיבה – יחידה 6 – פעולה – כרטיסיות לתלמיד קורט חשיבה – יחידה 4 – יצירתיות – כרטיסיות לתלמיד קורט חשיבה – יחידה 3 – אינטראקציה – מדריך למורה מסע לחיפוש שאלות טובות – מדריך למורה קורט חשיבה – יחידה 1 – רוחב – מדריך למורה ההשוואה – מבנית להעמקה במיומנות ההשוואה ויישומה בהבנת הנקרא ובהבעה קורט חשיבה – יחידה 5 – מידע ותחושות – מדריך למורה קורט חשיבה – יחידה 2 – ארגון – מדריך למורה קורט חשיבה – יחידה 4 – יצירתיות – מדריך למורה
צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023

   תפריט נגישות