נושאים › הערכה חלופית

שנה: 2021
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: תלות הדדית תגיות: משוב
מאמרים וסרטונים
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: למידה מבוססת פרוייקטים תגיות: למידה אותנטית
מאמרים וסרטונים
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: הערכה חלופית תגיות: שיטות הערכה
מאמרים וסרטונים
שנה: 2017
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: כתיבה
ספרים
שנה: 2016
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: צילום
ספרים
מחבר: טליה אהרון אזולאי שנה: 2016
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: למידה תגיות: שחמט
אתגרי חינוך