מדורים › מקום להבנה

שנה: 2015
סוג: דוגמאות קהל יעד: תלמידים תגיות: שאילה לאחור
מקום להבנה
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תנ"ך תגיות: שאילה לפנים
מקום להבנה
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: ששת היבטי ההבנה תגיות: הבנה בכווונה
מקום להבנה
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: תגלית
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: ששת היבטי ההבנה תגיות: ששת היבטי ההבנה
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: ששת היבטי ההבנה תגיות: ששת היבטי ההבנה
מקום להבנה