מדורים › כלי חשיבה ולמידה

מחבר: רחלי יפה שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שאלות תגיות: שאילה לאחור
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: כלי חשיבה תגיות: רכישת ידע
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה תגיות: עירור סקרנות
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה תגיות: עירור סקרנות
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה תגיות: רכישת ידע והטמעתו
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שאלות תגיות: שאלה פורייה
תפיסות מובילות