בתי הספר שלנו בית ספר תיכון תמר - ברנקו וייס למצוינות מדעית

תיכון תמר ברנקו וייס הוא תיכון על-אזורי למצוינות מבוססת STEM לנוער בדואי. בית הספר הוקם על ידי מרכז תמר בשותפות עם משרד החינוך, אשכולות נגב וברנקו וייס.
ישוב: באר שבע
מנהל.ת:
שמסי מסאעד
תלמידים: 120
אנשי צוות: 12
צור קשר
מודל בית הספר

בשנת הלימודים הראשונה קלט בית הספר תלמידים לשכבות ט' (75 תלמידים) ו-י' (50 תלמידים).
התיכון הוקם על ידי מרכז תמר, בשותפות עם רשת החינוך ברנקו וייס, אשכולות נגב ומשרד החינוך.
במהלך שמונה שנות קיום מרכז תמר התגבש מודל עבודה ייחודי, מבוסס שדה, לקידום מצוינות רב ממדית בתחומי STEM. הניסיון המוצלח שנרכש, הוביל לבניית מודל עבודה חינוכי ייחודי.
מודל העבודה שפותח מושתת על פעילות על-אזורית אשר לא מושפעת מהקשרים משפחתים או יישובים, מותאמת לתרבות ומאפשרת התפתחות אישית משמעותית לכל תלמיד/ה, על פי הצרכים וההעדפות שלו/ה. מודל עבודה נבחן לאורך השנים באמצעות מחקר הערכה מלווה ונמצא תקף ויעיל. במקביל, התגבש צוות מיומן בעל תחומי מומחיות מגוונים, האמון על מודל העבודה ובקיא בו.
תיכון מרכז תמר לתחומי STEM, מבוסס על מודל העבודה, על הניסיון המצטבר ועל התובנות המצטברות ממחקר ההערכה המלווה, ומוקם מתוך אמונה כי עבודה חינוכית רציפה, לאורך כל ימות השבוע, במהלך 4 שנים, תהווה מנוף לשינוי משמעותי עבור התלמידים והחברה.

בית הספר גיבש מודל עבודה ייחודי, מבוסס שדה, לקידום מצוינות רב-ממדית בתחומי STEM

חזון בית הספר

תיכון מרכז תמר לתחומי STEM יהווה מקום לתלמידים לצמוח בו, להכיר את עצמם ולהגשים את חלומותיהם. מקום הפועל ומחנך לערכים של מצוינות לימודית, אישית וחברתית.

עקרונות הפעולה

 • איכות ומצוינות – מצוינות ניהולית, ערכית, פדגוגית ולימודית.
 • מגוון, בחירה וגמישות – אזוריות, שונות, תחומי לימוד וחברה, בחירה בבית הספר, אפשרויות בחירה מרובות לתלמידים במהלך הלמידה. אפשרויות בחירה למורים, הקשבה לשטח ולמציאות, יצירתיות, עצמאות.
 • שייכות, מעורבות והמשכיות– שייכות של התלמיד/ה לעצמה, לחבריהם, לבית הספר ולחברה. רצף חינוכי ושפה חינוכית, פדגוגית ולימודית קוהרנטית.
המודל הפדגוגי

מרכז תמר גיבש מודל עבודה ייחודי, מבוסס שדה, לקידום מצוינות רב ממדית בתחומי STEM.

הניסיון המוצלח שנרכש הוביל לבניית מודל בית-ספרי חינוכי ייחודי. מודל זה מושתת על פעילות על-אזורית אשר לא מושפעת מהקשרים משפחתים או יישובים, מותאמת לתרבות ומאפשרת התפתחות אישית משמעותית לכל תלמיד/ה, על פי הצרכים וההעדפות שלו/ה.

המודל נבחן לאורך השנים באמצעות מחקר הערכה מלווה ונמצא תקף ויעיל. במקביל, התגבש צוות מיומן בעל תחומי מומחיות מגוונים, האמון על מודל העבודה ובקיא בו.
בשנת הלימודים הראשונה קלט בית הספר 75 תלמידים בשכבת ט' ו-50 תלמידים בשכבה י'.

הוראה ולמידה מכווני STEAM ומבוססי מצוינות הוליסטית-קוגניטיבית, רגשית-חברתית ותחושתית-תנועתית, לצד תפיסות ערכיות ותרבותיות. הוראה ולמידה המושתתים על ההבנה כי צרכי התלמידים והעדפות התלמידים בלמידה הם מגוונים ובאים לידי ביטוי בארבעת ממדי האישיות והלמידה: קוגניטיבי, חברתי, רגשי וחושי-תנועתי, ולכן מבוססים על שימוש מאוזן בשיטות הוראה המעודדות ומקדמות טיפוח מצוינות, כך שמחד גיסא, מאפשרות לכל תלמידה ותלמיד לעבוד על פי העדפותיהם ומאידך גיסא, מחזקות מגוון מיומנויות ויכולות אצל התלמידים.

בבסיס המודל מספר עקרונות –

 • רעיונות גדולים – תכני ומיומנויות הלמידה יאורגנו סביב רעיונות גדולים המאפשרים לתלמיד בניית ידע פעיל, רלוונטי ומקושר, ובכך מאפשרים למידה משמעותית מתוך הקשר. תהליכי הלמידה משלבים למידת חקר קונסטרוקטיביסטית עם הוראה/למידה מפורשת. שילוב זה מאפשר טיפוח למידה משמעותית אצל מגוון רחב של תלמידים/ות. לצד שיטות הוראה נוספות, שילוב הוראה/למידה על פי רעיונות גדולים, תוך שילוב התפיסה הקונסטרוקטיביסטית עם ההוראה/למידה המפורשת הינם כלים רבי עוצמה לטיפוח הממד הקוגניטיבי.
 • בחירה ורלוונטיות, ככלים לטיפוח מוטיבציה פנימית ולומד/ת עצמאי/ת וכמיומנות הכרחית ומשמעותית למאה ה-21. לצד שיטות הוראה נוספות עקרונות הבחירה והרלוונטיות מטפחים ומקדמים את הממד הרגשי.
 • עבודת צוות, ככלי ללמידה משמעותית, לטיפוח לומד עצמאי ולטיפוח מיומנויות חברתיות ההכרחיות ונדרשות למאה ה-21. לצד שיטות הוראה נוספות עקרון העבודה בצוותים מטפח ומקדם את הממד החברתי.
 • למידה חושית-תנועתית ועבודה עם הגוף ככלי ללמידה משמעותית ופעילה בה ניתן מקום לממדי הלמידה החוש-תנועתיים. מגוון שיטות ההוראה החוש-תנועתיות מקדמות ומטפחות את הממד החושי-תנועתי ומאפשרות למגוון לומדים למידה פעילה ומשמעותית.

יישום מודל הוראה זה מכוון ללמידה פעילה, חקרנית, שתאפשר טיפוח לומד עצמאי בעל פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ובכך יצירת תרבות למידה המערבת את התלמידים בפיתוח מיומנויות חברתיות, מיומנויות ביצוע, מיומנויות חשיבה וכישורים מטה-קוגניטיביים. עקרונות אלו מיושמים בתוך מסגרת חשיבתית של למידה קשובת-תרבות (cultural-attentive education) ומבוססת מקום (place-base education) המשלבת מעגלי עשייה ומשוב משמעותיים ומעורבות עמוקה בקהילה.

תחומי הלימוד

מגמות מדעיות איכותיות, לצד מגמה מדעית טכנולוגית ייחודית כגון הנדסת תכנה וסייבר. לימודי מתמטיקה, אנגלית ועברית ברמה גבוהה (4-5 יח"ל).

לתלמידים יוצעו מגוון ערוצי למידה מותאמים אישית, כגון מסלול המאפשר למידת קורסים אוניברסיטאיים וצבירת נקודות זכות אוניברסיטאיות במהלך הלימודים בתיכון.

מערכת השעות וסדיריות
קבוצת היחוס של התלמידים הינה קבוצה קטנה של 12-15 תלמידים. כל קבוצה מלווה על ידי 'חונך', מנטור, המלווה את התלמידים במהלך 4 שנות התיכון. קבוצות הלימוד, בתחומי הלימוד השונים, יהיו מגוונות, למידה אישית, למידה בקבוצות קטנות (4-5 תלמידים) ולמידה בקבוצות גדולות (20-25 תלמידים). מערכת השעות תאפשר התאמה לצרכי כל תלמיד/ה. יתקיימו 'חיבורים' בין המערכת הפורמלית למערכת הבלתי פורמלית, תתקיים קהילת למידה ועוד.

מרכז למידה
בכל שבוע התלמידים מקבלים 4 שעות מרכז למידה ,המטרה של מרכז הלמידה לפתח אצל התלמידים מיומנות הלמידה העצמאית , לפתור שיעורי בית,לקבל עזרה אישית ולנהל את הזמן .והכל בליווי של חונכים ומורים.

רצועת בחירה
בכל שבוע התלמידים מקבלים 3 שעות שבועיות ובוחרים חוג העשרה על פי בחירתם , המטרה היא לבסס את ערך הבחירה והאחריות האישית. בכל שליש מחליפים בין החוגים.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023

   תפריט נגישות