בתי הספר שלנו מיתרים רעננה

חזון בית הספר
ביה"ס חרט על דגלו חזון שכולל שלושה עיקרים: יחסים משפחתיים וטובים בין כל באי בית הספר ("ואהבת לרעך כמוך"), חינוך לזהות יהודית משמעותית, מצוינות וחדשנות.
ישוב: רעננה
מנהל.ת:
דובי ארבל
תלמידים: 392
אנשי צוות: 55
צור קשר
ייחודי בבית הספר

מיתרים הוא בית ספר שש שנתי (ז'-יב'), שהוקם ברעננה בשנת 2002 על ידי קבוצת הורים (עמותת הורים לחינוך פלורליסטי) שביקשו לייסד בית ספר יהודי פלורליסטי בו יוכלו ללמוד יחד תלמידים מרקע חילוני ודתי מגוון. בית הספר משתייך זרם החינוך המשלב.

חזון בית הספר כולל שלושה היבטים עיקריים: "ואהבת לרעך כמוך"; חינוך לזהות יהודית משמעותית; מצוינות וחדשנות.

בית ספר יהודי פלורליסטי בו יוכלו ללמוד יחד תלמידים מרקע חילוני ודתי מגוון

הנחות היסוד שלנו הן

א.  כל פרט בקהילת בית הספר הרחבה ובעולם הוא אדם ייחודי וראוי

ב.  בית הספר ראוי ויכול להיות מקום של שמחה ומשמעות

ג.  לצוות בית הספר, לתלמידיו ולהורים ישנה אחריות משותפת לבניית האמון בניהם ותחזוק שלו

ד.  חשוב לחזק את הזהות של כל פרט על מנת שהוא יפעל לעשות את העולם למקום טוב יותר – תיקון עולם

 

המודל החינוכי של מיתרים מבוסס על עקרונות פדגוגיים של למידה: משפחתית, פלורליסטית, רלוונטית בכל מקום, שקופה ומשתפת, מרצון ומבחירה, מפתחת אחריות אישית וחברתית אל מול הפרט והקהילה ומעודדת בניית זהות יהודית וערכית, מימוש עצמי ושמחה.

חינוך למורכבות

מורכבות דורשת מהאדם לממש את חירותו האוטונומית ולעצב את זהותו מתוך בירור ולימוד ומתוך דיאלוג והקשבה, ולא רק 'כי כך הם הדברים'. חינוך למורכבות דורש מהפרטים והקהילות השונות להיות מסוגלים להחזיק, בה בעת, כמה רעיונות, כמה חלופות שלעיתים הן סותרות או מנוגדות, מתוך הבנה שהעולם הוא רב ממדי. דוגמה שמבהירה את מהות החינוך למורכבות טמונה כבר בבסיס הרעיון המרכזי שבזרם החינוך המשלב, שבית ספרנו משתייך אליו. חינוך זה מבקש מחד לגלות את האמת באשר היא, תוך תהליך חקירה אישי וקהילתי אשר כולל שאילת שאלות, אתגור הנחות, ריבוי קולות, הקשבה וקבלה. מאידך, אנו מחזיקים ברעיון שזהות אדם לעולם נשענת על דורות עברו, על שורשיו, רעיון שלעיתים מעודד דווקא קבלה מלאה ללא תנאי וללא שאלות.

"דַּע מֵאַיִן בָּאתָ" (משנה אבות) – מהות הייחודיות הבית ספרית נגזרת מאמונה עמוקה שתהליך בירור הזהות של כל אדם והתפיסה שלו את עצמו ואת שליחותו בחברה ובעולם, נמצא בבסיס המטרות החינוכיות וכן כי בירור זה צריך להיעשות מתוך היכרות מעמיקה עם התרבות והמורשת היהודית. מתוך אמונה זו, לצד הבנה שהבירור והחקירה נכונים וחשובים בכל גיל, אולם השלבים הקריטיים של תהליך עיצוב הזהות הם בגיל הנעורים, אנו משקיעים את כל מרצנו וליבנו ביצירת המקום הבטוח, המכוון והמאפשר לתלמידנו לעשות זאת.

תוכניות חינוכיות ולימודיות בביה"ס

יהדות חווייתית

למידה רב גילאית בכיתות קטנות לתלמידי כיתות ז' – ט'. הלמידה מושתת על עיקרון הבחירה של התלמיד פעמיים במהלך שנה. התלמידים נחשפים במהלך התוכנית לעולם המחשבה היהודי-ישראלי ולומדים אותו עם מורים שונים ומגוונים אשר מדגישים את ריבוי הקולות והמגוון. לאחר הלימוד המשותף התלמידים "מפרשים" ומביאים לידי ביטוי את ההבנה שלהם, "הפירוש" שלהם, מבוטא בעזרת כיווני אומנות שונים ומגוונים.

 

עבודה רוחנית

בכל בוקר אנו פותחים את היום בשעה קצת אחרת, המאפשרת כניסה נעימה יותר ליום העמוס.

בשעה זאת כל תלמיד בוחר פעילות הקרובה לליבו:

תפילה, כדורגל, ריקוד, שחמט, עבודה בגינה, דיונים פילוסופים, שלל פעילויות אומנותיות ועוד.

 

מעורבות חברתית

ניתן לראות בהתנדבות תמורה כפולה – תחושה של סיפוק עצמי והשפעה טובה על החברה.

מתנדב שהתנדבותו משמעותית עבורו, זוכה לראות עצמו כתורם להשתבחות החברה ולו אפילו במעט.

תפקידנו במיתרים היא לסייע לתלמידי התיכון המחויבים להתנדב, למצוא את המקום המיטבי עבורם באופן שיאפשר להם למצות את התהליך.

 

מסע ישראלי

תוכנית לתלמידי יא' – יב' אשר מטרתה היא בירור מעמיק של הזהות היהודית ישראלית של התלמידים. במהלך התוכנית נפגשים התלמידים עם מגזרים שונים בחברה הישראלית. לתכנית נכנסים גם תכנים אשר כוללים הכנה לצבא / שירות לאומי / מכינות / ישיבות / מדרשות וכן מפגשים עם ההורים להכנה לקראת אירועים אלו.

 

מיתרים אינטימי

"מיתרים אינטימי" הינו מפגש של שעה שבועית קבועה במערכת, בקבוצה קטנה (רצוי עד 7 תלמידים), בהנחיית מחנך/מורה מקצועי לשיח קבוצתי.

מטרות המפגש: לפתח מסוגלות לנהל שיח רגשי, יכולת הקשבה ופיתוח מיומנויות תקשורת, יצירת קשר עם מבוגר כדמות משמעותית לבוגר.ת  ולאיתור, ומניעת מצבי סיכון, חיזוק קשרים חברתיים ומיומנויות חברתיות בעזרת הקבוצה ופיתוח חוסן והתמודדות עם קשיים.

 

שאר רוח

שאר רוח הינה תכנית שמובילה הספרייה הלאומית. כיתות 'שאר רוח' הן כיתות עתודה הומניסטית בחטיבות ביניים ברחבי הארץ, המהוות ראש חץ של מהלך חיזוק לימודי הרוח במערכת החינוך. מטרת התכנית לגבש נבחרת איכותית הרואה בתחומי הרוח בסיס חיוני לבניית חברה ישראלית חזקה, מגוונת ובעלת עומק תרבותי. אנו שואפים שהתכנית תהיה מוקד פדגוגי בית ספרי לחידוש פני הלמידה בתחומי הרוח.

 

חינוך למורכבות

תכנית החינוך למורכבות מבקשת להפגיש בין שתי דיסציפלינות אשר לכאורה אין להן שום נקודת השקה.

לא פעם תלמידים שואלים עצמם ואותנו איך המתמטיקה רלבנטית להם בחיי היום יום? ועל אחת כמה וכמה איך זה מתקשר לתרבות ואמנות?

המפגש בין שני הדיסציפלינות בתכנית, מבקש לתת מענה לשתי השאלות. מצד אחד להגמיש ולהרחיב את הידע האנליטי ומצד שני לחבר אותו לחיים לתרבות ולאמנות. לכן במסגרת התכנית אנו מפגישים את הילדים עם תכנים שמרחיבים ומעשירים את הידע המתמטי ולצד זה הם מקבלים העשרה בתחומי האמנות השונים ומגלים שגדולה הקרבה מהמרחק ובכל מקום אליו מגיע הידע האנושי שבו הדיסציפלינות נפגשות, סביב חשיבה ויצירה.

 

תכנית מנהיגות

במסגרת מועצת התלמידים הבית ספרית הקמנו בבית הספר קבוצת הנהגה בה חברים תלמידים ותלמידות משכבות ז'-יב'. מטרת התוכנית היא להכשיר את התלמידים לנהל פרויקטים באופן עצמאי תוך הקניית כלים ומיומנויות, ליווי קבוצתי וריבוי התנסויות.

תלמידי נחשונים המשתתפים בתוכנית נפגשים כל שבוע לאחר שעות הלימודים למגוון פעילויות וביניהם: הרצאות, קבוצות חשיבה, התנדבות בקהילה, ניהול דיונים וקבלת החלטות בתוך קהילת בית הספר.

 

מרכז למידה

מרכז למידה מיתרים פועל בבית הספר החל משנת 2014 . המרכז הוקם בזכות תרומה נדיבה של משפחת ממייסדי בית הספר. מטרת המרכז הינה לתת מענה וסיוע לימודי לתלמידים עם קשיי למידה, ובפרט לתלמידים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז. צוות המרכז כולל אנשי צוות מומחים בתחום של לקויות למידה, והעבודה בו נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם כלל צוות בית הספר.

הלמידה במרכז נעשית באופן פרטני או בקבוצות קטנות, ומתמקדת בהקניית אסטרטגיות למידה מגוונות, תוך יישומן על החומר הנלמד בכיתות בתחומי הדעת השונים.

בנוסף, מפעיל מרכז הלמידה תכניות המיועדות לכלל תלמידי בית הספר, שמטרתן הקנייה והטמעה של מיומנויות למידה חשובות בתחומים של הבנת הנקרא, הבעה בכתב ותפקודים ניהוליים.

 

מרכז עולים

מרכז העולים במיתרים נותן מענה וסיוע לתלמידים העולים והתושבים החוזרים. נשות הצוות התמחו לעבודה עם עולים חדשים. העבודה נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם כלל בית הספר.

מטרות התוכנית: שיפור רמתם האקדמית ויכולת השליטה של התלמידים העולים בשפה העברית על ידי הרחבת והעשרת אוצר המילים העבריות של התלמידים העולים, פיתוח מיומנויות בקרב התלמידים העולים ובכללם: הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, הבעה בכתב והבעה בעל פה. ושילובם של התלמידים העולים במקצועות הלימוד רבי המלל.

הלמידה נעשית בקבוצות קטנות בהתאם לרמת העברית של העולה. תלמיד שלא מוגדר עולה ועדין צריך סיוע מקבל עזרה אף הוא. הצוות מעניק מעטפת הכוללת היבטים רגשיים, חברתיים, ולימודיים לצד אתגרי הסתגלות, שפה וקליטה בארץ זרה.

 

פדגוגיה חדשנית

בית הספר החל בתהליך של למידה עצמית בקבוצות ברחבי כל כיתות בית הספר. לבו של תהליך זה יתמקד במיומנויות חשובות – עבודה בצוות, חקירה, ניהול עצמי ומסוגלות עצמית, ופחות בהוראה מסורתית ובהרצאות.

2016
סרטון תדמית
2017
סרטון ארגון המורים – פרס חינוך תשע"ו
צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023

   תפריט נגישות