הצטרפות לרשת

נשמח להיות בקשר:

 

ד”ר נעמה אזולאי, מנהלת הרשת האתגרית

nazulay@brancoweiss.org.il