תכנית המנטורים – יוצרים יחדיו תמונה גדולה

בעולם בו מדברים על למידה משמעותית, אנו כמורים חותרים כל הזמן לקדם למידה היוצרת קשרים של ידע ומשמעות אמיתית ללומד. על מנת לאפשר זאת, אנו בברנקו וייס בת ים מאמינים שתהליך הלמידה צריך להתחיל משיח פנימי ומשם להמשיך לביצועים שמזמנים למידה והבנה רחבה של המציאות והתחומים הקיימים בה. 

בתוכנית הלמידה "המנטורים", כל תלמיד עובר תהליך שמתחיל משיח פנימי עם עצמו, בו הוא מזהה את החוזקות, האתגרים, מעגלי התמיכה ותחומי התוכן והעניין שהוא מביא עימו. לדוגמא, תלמיד יכול לזהות בעצמו שהוא אוהב להתפלפל על דברים, להגן על אוכלוסיות מסוימות ולקדם צדק בעולם, אך מתוך התבוננות צרה המכירה במציאות מעיניים של נער בתיכון בעיר קטנה, הוא אינו יכול להבין כיצד הכלים שכבר נמצאים ברשותו יכולים לסייע לו בהווה ובעתיד ולאילו עולמות של ידע ותוכן הם מתקשרים. 

כאן מתחיל תהליך הלמידה המשמעותי ביותר. התלמיד והמנחה בוחרים תחום התמחות, במקרה של הדוגמא לעיל, נכוון אותו למשרד עורכי דין. מעכשיו התלמיד יצא יום בשבוע למשרד עורכי דין (מהמובילים בארץ) ויתלווה לעורך דין מסוים בחברה. אדם זה יהיה בעבורו גם דמות מבוגר משמעותי אשר רואה את התלמיד וגם דמות המלווה את העשייה של התלמיד במהלך היום. לאחר מכן, ביחד עם המורים של ביה"ס יבנה לכל תלמיד ותלמיד תהליך למידה אישי, הקשור באופן ישיר לעשיה של התלמיד בהתמחות עצמה. כלומר, העשייה/הביצוע הם אלו שמזמנים את הלמידה ולא להפך. 

הביצועים של התלמיד במהלך יום היציאה, בדרך להתמחות ובמהלכה, הן אלו שיזמנו לו הזדמנויות ללמידה שהיא משמעותית מאוד. זאת בין השאר מכיוון שזו למידה המבוססת על ניסוי וטעיה של פעולות שמתקיימות בזמן אמת של העשייה היומיומית. יתרה מכך, כל הידע שהתלמיד יצבור ישרת אותו בעתיד בהקשרים אחרים באותו מרחב התמחות ואחר כך אף בלמידה הבית ספרית. כשהוא יחזור אחר כך למפגשים תומכי היציאה להתמחויות בביה"ס, התלמיד יוכל לזהות ביתר קלות את האתגרים של התחומים השונים שמקיפים אותו בחיים, לבנות ידע על ידע, ליצור קשרים בין התמודדויות שנעשו בזמן למידה מתוך עשייה ללמידה מסוג אחר וחווית הלמידה שלו תגיע ממקום אותנטי, אשר מאפשר יותר פניות ללמידה.