משאבי התודעה לטיפוח מנהיגות

משאבי התודעה לפיתוח מנהיגות תלמידים בבתי הספר ברנקו וייס לנוער בסיכון

בשעת בוקר מאוחרת, נציגי עיריית טבריה ואורחיהם – אנשי חינוך מארצות אפריקה – ערוכים במעגל בפארק הארכיאולוגי העירוני ומנסים את כוחם בהעברת חישוקים ביניהם מבלי לעזוב ידיים. את הפעילות מנחים בני נוער מקבוצת המנהיגות של בית הספר האתגרי ברנקו וייס טבריה.

No Image

אנשי עיריית טבריה ואורחיהם מתנסים במשימות חוץ הדורשות שיתוף פעולה

 

בדרום הארץ, במועד אחר, נערך כנס באר-שבע לשלום הילד. תלמידים מבית הספר ברנקו וייס האתגרי בית אריאל באר שבע פותחים את המושבים בהצגת הנושא ובהעלאת שאלות נוקבות בפני נציגי אקדמיה ורשויות המדינה המשתתפים על זכויות הילד והנוער.

 

מה אפשר לתלמידים אלה להוביל באחריות, במקצועיות, בגמישות וברצינות כזו את משימותיהם? קבוצות המנהיגות בבתי הספר לנוער בסיכון של מכון ברנקו וייס הן חלק מתוכנית כוללת העוסקת בחינוך חברתי בדגש על משאבי התודעה.

 

התכנית החינוכית-חברתית בבתי הספר ברנקו וייס היא חלק אינטגראלי מהתכנית הבית-ספרית. התחום החברתי אינו "שייך" רק לרכז החברתי אלא הוא מהווה ציר מקשר בין כל פעילויות בית הספר במישור הפדגוגי והרגשי. הרכז החברתי אחראי להובלת התחום בשיתוף פעולה מלא של צוות בית הספר.

 

התוכנית מתמקדת ב-3-4 מטרות עיקריות. לאורך כל שנות הלימוד, מכיתה ט' ועד י"ב, העיסוק בנושאים אלה הוא הדרגתי וספירלי, ומותאם ליכולות ולמאפיינים של כל שכבת גיל.

בשפת משאבי התודעה מטרות התכנית החברתית הן אלה:

  1. תחושת מסוגלות – לאפשר לכל תלמיד לפתח את אישיותו, כישוריו, כישרונותיו ותחומי התעניינותו באופן שיביא למיצוי יכולותיו, ויבטא את הייחודי שבו.
  2. פרואקטיביות – יוזמה ואחריות – לעורר את מודעות התלמיד ואת רגישותו לצורכי החברה ולפתח בו אכפתיות לאחר. לעודד יוזמה, מעורבות חברתית, התנדבות ותרומה לקהילה, ולחנכו לנטילת אחריות במילוי משימות ותפקידים חברתיים.
  3. תלות הדדית בקבוצה - לפתח את היכולות והמיומנויות החברתיות של התלמיד, ולחזק בו את תחושת השייכות, המעורבות והאחריות לקבוצה ולקהילה שבה הוא חי.
  4. תמונת עתיד – לעודד את התלמיד לפתח עבור עצמו תמונת עתיד של הצלחה, ולהציב לעצמו מטרות ברורות, ולהגדיר לעצמו דרכים ברורות להגשמתן.

התוכנית פורסת את חמשת משאבי התודעה – מסוגלות, מודעות, מקצוענות, גמישות ותלות הדדית – למרכיבי משנה, שלאורם נערכות פעילויות ההעצמה והמנהיגות.

בכל בית ספר לנוער בסיכון נבחרים תלמידים מובילים למועצת תלמידים בית-ספרית. במהלך השנה מתקיימת פעילות בבית הספר עם הרכז החברתי ומתנדבי שנת שירות. במפגשים אלו עולות ומלובנות סוגיות שהינן באחריות הקבוצה, מהי מנהיגות, ועוד. מדי כמה חודשים נפגשות הקבוצות מבתי הספר בכל הארץ לפעילות ארצית משותפת.

באביב התקיים סמינר בן יומיים לנציגי כל בתי הספר. במהלך המפגש הכירו התלמידים כלים לעמידה מול קהל ולתכנון והובלת פרויקטים בבית הספר. בין השאר עסקו התלמידים בהגדרת תכנית שיפעילו במהלך השנה עם שובם לבתי הספר שלהם.

No Image

נציגים מבתי הספר נפגשים לסמינרים אזוריים ולסמינר ארצי

נציגים מבתי הספר נפגשים לסמינרים אזוריים ולסמינר ארצי