מפרסומי האתגריים

אתגרי חינוך

כתב העת של רשת בתי הספר האתגריים של מכון ברנקו וייס, והוא מציג תפיסות, פרקטיקות ואסטרטגיות פעולה שנולדו, עוצבו וגובשו עם השנים לכלל משנה חינוכית סדורה המתמקדת באוכלוסיית הנוער בהדרה. אתגרי חינוך נועד בראש ובראשונה לתת ביטוי לעשייה המגוונת והרב-תחומית בבתי הספר האתגריים ברנקו וייס ולזמן את ההמשגה שלה, מתוך רצון לשתף בידע שהולך ונבנה, ללמוד זה מזה ולהרחיב את מעגל השותפים לעשייה. כתב העת על מאמריו מייצג שיתוף פעולה מפרה ופורה בין שדה למטה. הכותבות והכותבים וכן חברי המערכת הם מגוונים: מן השדה החינוכי – מורים ומתנדבים בבתי הספר, וממטה הרשת וממטה התוכן של מכון ברנקו וייס. המאמרים נעים, מתכתבים ומשלבים בין עקרונות הפרקטיקה החינוכית לבין המשגת התאוריות החינוכיות שהם נשענים עליהן.

גיליונות 1, 2, 3, 4

 

*  *  *  *  *  

לפלס דרך לכל תלמיד

במסגרת תכנית חלוצי הערכה של משרד החינוך נכנסה רשת בתי הספר האתגריים כחלק מבתי הספר שנבחרו לבדוק ולבחון את התכנית. ב"לפלס דרך לכל תלמיד" מובאים מאמרים פרי עטם של מורים, מנחים על התלבטויות, התנסויות, תובנות וחוויות מתהליך עשיר ומעניין זה.

לקריאת הגיליון