בתי הספר השש-שנתיים ברנקו וייס

דרך לכל ילד

לבתי הספר ברנקו וייס בסיס פדגוגי איכותי, הנטוע במסורת איתנה של יותר מ-25 שנה של העמקה וחדשנות מבית מדרשו של מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.

תפיסת העולם החינוכית של בית הספר השש-שנתי ברנקו וייס היא כי כל תלמיד יכול להגיע לחוויות של הצלחה בלימודים והעצמה בתחומים לימודיים ואישיים. תפקידו של בית הספר הוא לטפח את תחושת המסוגלות של הילדים ולהעניק לכל אחד ואחת הזדמנות להתקדם ולהצליח.

לפיכך, בתי ספר ברנקו וייס קולטים תלמידים ללא מיון, מכל הרבדים בחברה הישראלית, ורואים את תפקידם בקידום כל תלמיד ומורה מהמקום שבו הוא נמצא.

שלושה עקרונות מנחים את העשייה החינוכית ברשת:

הכלה: כרשת חינוכית בצמיחה, כל בית ספר זוכה למרב תשומת הלב והתמיכה הארגונית והפדגוגית הנדרשים על מנת להעניק לתלמידים את החינוך האיכותי הטוב ביותר. זהו חינוך שבלבו ההתייחסות האישית לכל תלמיד ותלמידה, למען התפתחותם בממדים האישיים, החברתיים והלימודיים.

הבנה: בהתבסס על מסורת חינוך לחשיבה והבנה של מכון ברנקו וייס, בתי הספר ברנקו וייס מתמקדים בלמידה משמעותית והוראה לשם הבנה, המאפשרות חווית למידה מצמיחה ובונה; מסגרות למידה גמישות ומותאמות לכל תלמיד מצטיין או מתקשה, מקדמות כל אחד להיות הכי טוב שהוא יכול להיות; מגוון מענים פדגוגיים, בהתאם לקשת האינטליגנציות האישית, מאפשרים לכל תלמיד ותלמידה להביא לידי ביטוי את יכולותיהם וכישוריהם.

ארגון לומד: למידה היא חלק בלתי נפרד מתרבות העבודה של צוותי בתי הספר: אנשי החינוך שלנו מחויבים להתפתח ולהתמקצע כל העת. אנו קהילת מורים מקצועית ודינמית המעצבת במו ידיה את דמותו של בית הספר במאה ה-21.

 

No Image

 

קהילת מורים מקצועית ודינמית

כדי להצליח במשימה זו, מתמקדת רשת ברנקו וייס בפיתוח המסוגלות והמקצועיות של המורים והעצמתם.

ברנקו וייס שוקד על פיתוח מודלים פדגוגיים חדשניים ומקוריים, הנותנים למורה את הכלים להוביל תהליכי למידה מגוונים, מאתגרים ורלוונטיים לתלמיד: אנחנו יוצרים קהילה פדגוגית לומדת של מורים עמיתים, המבוססת על למידה, משוב ועזרה הדדיים. בחממות הפדגוגיות שלנו מורים ותלמידים מתנסים יחד בדרכי הוראה חדשניות.

מודל הנחיית בתי הספר של ברנקו וייס מביא אל קדמת הבמה את הדיון המקצועי בסוגיות של הוראה ולמידה, מתוך תפיסת בית הספר כבית היוצר האמִתי לחדשנות חינוכית. המודל מלווה בעלי תפקידים מתוך בית הספר להיות המנהיגים הפדגוגיים של הצוות הבית-ספרי. המורים לומדים להוביל תהליכי שיתוף עמיתים, דרכי צפייה ומשוב הדדיים בשיעורים לשיפור והרחבת רפרטואר ההוראה. הם לומדים להנהיג קהילת מורים מקצועית דינמית, המעצבת במו ידיה את דמותו של בית הספר במאה ה-21.

בכל אחד ואחד מבתי הספר ברנקו וייס נמצא ביטויים שונים ומגוונים של עקרונות אלה.