מה זה בית ספר אתגרי?

מודל ברנקו וייס לטיפול בתלמידים בסיכון חינוכי

בתי הספר האתגריים נוקטים פעולה על פי מודל פדגוגי-טיפולי שפותח במכון ואלה עקרונותיו:

מסגרות עבודה קטנות: בתי ספר קטנים, עד 120 תלמידים, הלומדים בקבוצות של עד 15 תלמידים בקבוצה.

 

הוראה פרטנית בקבוצות קטנות: התאמת תכנית למידה אישית לכל תלמיד. התכנית כוללת חומרי למידה מדורגים ומזמנת לתלמיד חוויות הצלחה משמעותיות. הלמידה הפרטנית מתבצעת במסגרת קבוצתית המשמרת את השייכות לקבוצת השווים.

 

דיאלוג כולל ומכיל בין צוות בית הספר לבין התלמיד: שיח חינוכי מקצועי הנוגע לכל זירות חייו של התלמיד. לצוות החינוכי בבית הספר, כמבוגרים המשמעותיים בחיי התלמידים, יש אחריות רחבה ורב ממדית לתלמידים הבאה לידי ביטוי בשיח עם התלמידים ובהקשבה לצרכים הרגשיים שלהם.

 

ציפיות גבוהות: בתי הספר מעמידים בפני תלמידיהם מערך של ציפיות ודרישות גבוהות, הן בתחום הלמידה והן בתחומי ההתנהלות וההתנהגות. זאת מתוך תפיסה כי העמדת דרישות גבוהות מכבדת את הנער ומעבירה לו מסר שהמערכת מאמינה שהוא מסוגל לעמוד בדרישות אלה.

 

בית הספר כארגון לומד: כל איש צוות לומד ומתפתח כל העת בתחום ההוראה ובתחום הטיפול בנוער בסיכון. ההכשרה נערכת הן על ידי למידה במסגרת צוותים בתוך בית הספר והן בקבוצת עמיתים (בעלי תפקידים) מכלל בתי הספר האתגריים מכל הארץ, הנפגשים מספר פעמים בשנה ללמידה משותפת.

 

יעדים והישגים

בבתי הספר ברנקו וייס אין מוותרים על המטרות הרגילות של בתי ספר ושל מערכת החינוך בארץ, ומובילים את התלמידים להישגים מרשימים בלמידה עיונית לקראת בחינות הבגרות ולגיוס לצה”ל ולשירות הלאומי.

בתי הספר מכוונים למטרות אלה, מתוך ההבנה שזו הדרך הנכונה והכרחית להשתלבות והצלחה בחברה הישראלית. בבתי הספר מושם דגש על יצירת אקלים חינוכי מיטיב, מכבד ובטוח. תהליכים החינוכיים המתקיימים בבתי הספר שואפים לפתח בקרב התלמידים תחושות של מסוגלות אישית ושל שייכות ערכית לחברה הישראלית. בבתי הספר מתקיימת במהלך השנה תכנית הערכה למעקב אחר ההישגים והאקלים הבית-ספרי.

 

yarok-matmis-1 copy

 

צוות בית הספר

צוות בית הספר כולל מורים מחויבים, בעלי מחויבות מיוחדת לעבודה עם נוער בסיכון חינוכי, יכולת התמודדות ואמונה בכל תלמיד.

צוות ההנהלה כולל, לצד מנהל בית הספר, גם יועצת, רכז פדגוגי ורכז חברתי.
הרכז הפדגוגי מוביל את מערך הלמידה וההוראה בבית הספר ומנחה ומלווה את צוות המורים, באופן פרטני וקבוצתי, בלמידת דרכי הוראה מותאמות וייחודיות המבוססות על מיפוי התלמידים ועל התכניות האישיות המותאמות להם.

 

היועצת אחראית להנחיה האישית והפרטנית של הצוות בהתמודדות עם התנהגויות שונות של נוער בסיכון. היועצת מרכזת את התחום הטיפולי ואחראית על יצירת הקשר עם גורמים טיפוליים בקהילה.

 

הרכז החברתי אחראי למערך הפעילות החברתית כדרך להעצמת התלמידים ולחיזוק קשריהם בחברת בית הספר ובקהילה שבה הם חיים. עוד על החינוך החברתי בבתי הספר האתגריים.

 

תמונה חדר מורים

 

חברי צוות ההנהלה עוברים הכשרה מקצועית וליווי צמוד של מנחים מטעם מטה הרשת. צוות ההנהלה מנחה בעצמו את מורי בית הספר בעבודה עם התלמידים במישור הלימודי והרגשי ומכשיר אותם כדמויות חינוכיות משמעותיות עבור התלמידים.