חלוצי הערכה בלימודי עברית

במסגרת תכנית חלוצי הערכה, בשיתוף עם אגף א' לחינוך על יסודי ועם מפמ"ר עברית תומר בוזמן והמדריכה הראשית לעברית דר' עליזה אמיר, תלמידי 12 בתי ספר ברשת לומדים את מקצוע העברית קצת אחרת.

התכנית בנויה מחמש יחידות לימוד כאשר כל יחידה עוסקת בהיבט אחר של השפה. הרעיון המנחה של התכנית הוא שהתלמידים לא לומדים רק את השפה אלא גם לומדים על השפה.

לכל יחידה יש נושא תמטי שונה, אך בכל יחידה התלמידים לומדים מספר טקסטים ודרכם הם רוכשים את המיומנויות של קריאת טקסט והבנתו, מתנסים במשימות כתיבה שונות ולומדים גם את הציר הלשוני בחביר ובתורות הצורות.

יחידה ראשונה - שפה חיה ומשתנה

ביחידה זו התלמידים לומדים על התפתחות השפה ועל גילגולי מילים ומושגים בה.

הם חוקרים בעצמם גילגולי מילים, אטימולוגיות ושינויי משמעות שמושגים שונים נושאים על גבם לאורך הדורות.  אולי כמו שמבקש ח.נ ביאליק, הם עוצרים רגע לחשוב על משמעותן של מילים שגורות.

"בני אדם זורים בכל יום לרוח, בכוונה ולפי תומם, מלים חמרים חמרים, אותן ואת צרופיהן השונים, ורק מועטים מהם יודעים או מעלים על לב מה היו המלים ההן בימי גבורתן. כמה מאותן המלים לא באו לעולם אלא אחרי חבלי לידה קשים וממושכים של דורות הרבה; כמה מהן הבהיקו כברקים פתאום ובטיסה אחת האירו עולם מלא; דרך כמה מהן נמשכו ועברו מחנות מחנות של נשמות חיות, נשמה הולכת, נשמה באה, וכל אחת הניחה אחריה צל וריח; וכמה מהן שמשו נרתיקין למכניסמוס דק ומורכב מאוד של מחשבות עמוקות והרגשות נעלות בצרופיהן ובצרופי-צרופיהן הנפלאים ביותר. יש מלים – הררי אל, ומלים – תהום רבה. יש שבמלה קטנה אחת נגנזה כל תמצית חייה, כל השארת נפשה של שיטה פילוסופית עמוקה, סך-הכל של חשבון עולם שלם. יש מלה שהכריעה בשעתה עמים וארצות, מלכים הקימה מכסאותם, מוסדות ארץ ושמים הרגיזה. והנה בא יום והמלים ההן ירדו מגדולתן והושלכו לשוק, ועתה בני אדם מגלגלים בהן מתוך שיחה קלה כמי שמגלגל בעדשים."

ח.נ ביאליק | גילוי וכיסוי בלשון

יחידה שניה - שפה יוצרת מציאות

ביחידה זו התלמידים נחשפים לתיאוריות אודות שפה ומחשבה.

הם עוסקים בשאלת הקדימות בין שפה למחשבה, ובאופן בו השפה עלולה לשעבד אותנו למבני חשיבה ואף למבנים חברתיים קיימים. מנגד, הם בודקים את היכולת של השפה והשימוש במילים לשנות מציאות קיימת, ולהבנות נרטיב מיטיב עבור עצמם. בסיכום היחידה התלמידים בוחרים לכתוב נייר עמדה, וירטואלי או לא, בנוגע לתופעה הדורשת תיקון לדעתם.

״אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. וודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות״

 ר' נחמן מברסלב

דברים שתלמידים אמרו במעמד ההגשה, בשיחה עם הבוחן

"התלבטתי בין לבחור את המילה "רצון" ובין לבחור את המילה ""דרך". בסוף החלטתי לבחור במילה "דרך". כולם מדברים תמיד על רצון כמה שעושה את השינוי אבל אני למדתי על עצמי שאם אין לי דרך ללכת בה, ממש את הסימנים שיראו לי את הדרך אז הרצון לא מספיק. רצון זה קל. הדרך מממשת אותו. וכל הזמן צריך לבחור ולהישאר על המסלול שבאמת מוביל למקום שאתה רוצה. ולפעמים גם להתבלבל." 

תלמיד כיתה יא'

"המילה שאני בחרתי היא "שמחה". אני בחורה מאוד שמחה, אבל כשהכנתי את העבודה חשבתי על המילה הזאת יותר ועכשיו אני מבינה אותה יותר טוב וחושבת עליה. חשבתי הרבה על הקשר בין שמחה לעצב ומתי בוחרים בזה. קרו לי ולחברים שלי כל מיני דברים עצובים השנה, מוות, והרבה קושי לאנשים מסביב. ואני לקחתי את זה קשה. זה הקשה על השמחה שלי. ואני חושבת שבעצם צריך לבחור בשמחה. כמו שאומר המשפט של ר' נחמן: "מצווה גדולה להיות בשמחה"".

תלמידת כיתה יא'

"המילה שבחרתי היא כשלון. אבל בחרתי אותה בגלל ההפך שלה. בשנתיים האחרונות בבית הספר הבנתי שכל כשלון הוא בעצם הצלחה. כי אם הצלחת לקום מהכישלון אז למדת משהו והתקדמת. פעם פחדתי להכשל אז בכלל לא ניסיתי. רק ברחתי כל הזמן מהלימודים שהיו לי קשים ומעוד דברים בחיים. אבל המחנך שלי לימד אותי בשנתיים האלה לא לוותר. וגם אם אני נכשלת, ללמוד מזה. אני חושבת שאנשים משתמשים לא נכון במילה כשלון. הם לא מבינים שזו בעצם הצלחה"

תלמידת כיתה יא'