מהנעשה בבתי הספר

בתי הספר של ברנקו וייס יוזמים ועושים הן בתחום הערכי-חינוכי והן בתחום הלימודי. מדור זה מציג חלק מהיוזמות של בתי הספר שלנו.