מבינים בהוראה – מורים ברשת ברנקו וייס משתפים מנסיונם

גילוין 3: על ארגון לומד

יולי 2015, שנה"ל תשע"ה

 

 עטיפה מבינים בהוראה 3 ארגון לומד - קטן

 

שער ראשון: בית הספר כארגון לומד

 

שער שני: עוד על למידה משמעותית

גילוין 2: על הכלה

אפריל 2015, שנה"ל תשע"ה

 

 

 עטיפה_מבינים_בהוראה_2_הכלה

 

גיליון 1: הוראה לשם הבנה

מרץ 2015, שנה"ל תשע"ה

 

 

 מבינים בהוראה 1 כריכה סופי - קטן