מתווה בית ספר שש-שנתי מיטבי ברשת ברנקו וייס

בית ספר שש-שנתי מיטבי – מהרעיון של היום למציאות של מחר

מתווה זה מציג את הרעיונות והעקרונות המנחים את רשת בתי הספר השש-שנתיים של מכון ברנקו וייס ואת דרכי הפעולה הפדגוגיות שלה, מביא דוגמאות ליישומם בבתי הספר של הרשת ומציע סולמות להערכה עצמית בתחומי הפעולה השונים.

מתווה זה מיועד לכל איש ואשת חינוך באשר הם, ולאנשי רשת בתי הספר של ברנקו וייס במיוחד. הוא יכול לשמש קובעי מדיניות חינוכית, מנהיגים חינוכיים ואנשי שטח וביצוע. הוא יכול להתוות עקרונות פעולה ודרכי ביצוע לעוסקים בחינוך ולשמש ככלי להערכה עצמית של יישומם בפועל.

ביצירתו שותפים מורים ומנהלים, מפקחים, נציגי משרד החינוך, אנשי השטח ואנשי המטה, האנשים שנוגעים בחינוך מידי יום ויש בהם החזון והרצון להשתפר ולהצטיין מתוך האמונה כי הידע נמצא בתוך השדה החינוכי. 

פורום צוותי הנהלה רשת 6 שנתית - 4 - 400

 

 

עקרונות הפעולה הפדגוגיים של הרשת

עקרונות הפעולה הבאים מתייחסים לכל באי בית הספר: תלמידים והוריהם, הצוות החינוכי על כל דרגיו, עובדי המִנהל והאחזקה. בכל בתי הספר השש-שנתיים באים לידי ביטוי ארבעה עקרונות מרכזיים המובילים את כל העשייה הבית-ספרית:

1. ארגון לומד – כל באי בית הספר לומדים

2. הכלה – התייחסות מותאמת לכל באי בית הספר

3. פדגוגיה מבוססת הוראה ולמידה לשם הבנה

4. מעורבות ואחריות חברתית כלפי הקהילה שבה פועל בית הספר וכלפי החברה הישראלית כולה

 

 

 

 

 

עיקרון פעולה פדגוגי 1 | ארגון לומד

ארגון לומד הוא ארגון המרחיב בלי הרף את יכולתו לעצב את עתידו (סנג'י, 1990). אנשיו, בכל הדרגים, מחויבים לארגון, משתפרים, מתייעלים, לומדים ומפתחים דפוסי חשיבה ושפה מקצועית משותפת, המובילים ליעילות גבוהה יותר בהשגת מטרות הארגון.

 פורום צוותי הנהלה רשת 6 שנתית - 4.8 - 400

 

עיקרון פעולה פדגוגי 2 | הכלה - התייחסות מותאמת לכל באי בית הספר

היכולת של אנשי החינוך להתבונן על כל תלמיד ואיש צוות כאדם שלם, בעל יכולות וצרכים אישיים ומשתנים, ולאפשר לו התפתחות מיטבית בממדים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים.

פורום צוותי הנהלה רשת 6 שנתית - 4.8.16 - ז - 400

 

עיקרון פעולה פדגוגי 3 | הוראה ולמידה לשם הבנה

ההגדרה הביצועית של ההבנה אומרת כי "הבנה היא היכולת לחשוב ולפעול בגמישות באמצעות ידע“. להבין דבר-מה פירושו למקם אותו בתוך מערך של מושגים; לשחק אתו, לשנע אותו, לאחוז בו באופן גמיש; ליישם אותו למצבים חדשים. ידע מובן הוא הכלי האפקטיבי ביותר לחשיבה טובה. 

ערב ביצועי הבנה בבית ספר איתן תשעו - 7 - 400

עיקרון פעולה פדגוגי 4 | מעורבות ואחריות חברתית

מעורבות חברתית משמעה מודעות והיכרות לחברה הסובבת ולמורכבותה. 

אחריות חברתית היא פעולה שהאדם נוקט לשיפור החברה. כדי לקחת אחריות חברתית נדרשות מעורבות, אמפתיה ושאיפה לקידום החברה.

שונים ביחד - בבית ספר 4 - 400