ברנקו וייס מיתרים, רעננה

תלמידים 30 385 תלמידים

צוות 30 55 אנשי צוות

מנהלת 30דובי ארבל, מנהל שש שנתי

מנהלת 30אסי קסוטו, מנהל חטיבת ביניים 

מנהלת 30 יעל לקס, מנהלת התיכון

ברשת נוסד בשנת 2002, הצטרף לרשת בשנה"ל תשע"ט

מנהלת 30 פנינה שומרון, מפקחת בית הספר

מנהלת 30 רויטל שפירא, מנהלת מחלקת החינוך, עיריית רעננה

כתובת 30 הוראות הגעה

מייל 35שמואל הנגיד 37, רעננה

סמליל לדואל office@meitarimraanana.org

טלפון 30 09-7724174

בית ספר מיתרים רעננה נוסד ב- 2002 על ידי קבוצת הורים אשר ביקשו לייסד מסגרת חינוכית יהודית פלורליסטית בה יוכלו ללמוד יחד דתיים, מסורתיים וחילוניים כאחד, תוך כבוד הדדי ולמידה אלה מאלה.

ביה"ס חרט על דגלו חזון שכולל שלושה עיקרים: יחסים משפחתיים וטובים בין כל באי בית הספר ("ואהבת לרעך כמוך"), חינוך לזהות יהודית משמעותית, מצויינות וחדשנות. 

בבית הספר לומדים תלמידים מכיתה ז' עד כיתה י"ב.

החזון החינוכי

כל פרט בקהילת בית הספר (תלמידים, הורים, מורים) נחשב כאדם ייחודי וראוי ובמעמד של שוויון ערך ביחס לזולת.

בית הספר יכול וצריך להיות מקום בו חווים הילדים אושר ושמחת חיים.

לבית הספר ולהורים יש אחריות משותפת לבניית האמון ביניהם.

1.      ביה"ס יפעל להטמעת ערכי הפלורליזם היהודי כדרך חיים, במישור האישי, החברתי והלאומי.

2.      בית הספר ישקוד על מיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד, ברמה הרוחנית, רגשית ולימודית, תוך פיתוח סקרנות, יצירתיות וחדוות למידה.

3.      העשייה החינוכית בבית הספר תאופיין בכנות, פתיחות וכבוד הדדי.

4.      קהילת בית הספר תחתור למצוינות אקדמית ותדגיש פיתוח כישורים בתחומי החיים השונים.

5.      כל תלמיד בבית הספר יפתח ויממש תפיסת אחריות אישית וחברתית, ויראה בתרומה לקהילה ולחברה ערך ואורח חיים.

6.      קהילת בית הספר תפעל ותקבל החלטות בדיאלוג מתמיד בין השותפים (תלמידים, הורים ומורים), מתוך כבוד והתחשבות בדעות ובצרכים של כל השותפים.

מגמות ומסלולי לימוד

תלמידי התיכון זכאים לבחור שני מקצועות לימוד בהם הם חפצים להרחיב. מקצוע אחד ייבחר מבין מקצועות היהדות. ומקצוע שני ייבחר בין המקצועות ההומניים והריאלים.

להלן רשימת ההרחבות שנלמדות במיתרים:

יהדות

מקצועות ריאליים

מקצועות הומניים

תושב"ע

מחשבת ישראל

ביולוגיה

פיזיקה

מדעי המחשב

אומנות

מדעי החברה

תכניות מיוחדות

מגוון התכניות הייחודיות של מיתרים:

·         מסע זהות - יומיים בירושלים

·         מסע ישראלי - לפסיפס הישראלי

·         מסע לפולין

·         חברותא בית ספרית

·         בית מדרש יוצר - בכיתות ט-י

·         תוכנית צלילים בחט"ב

·         מעורבות חברתית

·         טיול שנתי: התמודדות עם קשיים, גיבוש, היכרות עם הארץ והחברה

·         YOUNG AMBASSADORS

·         שיתופי פעולה עם בית מדרש לנשים 'מתן'

·         אקדמיה בתיכון

·         תיכון וירטואלי

פרסים והצטיינויות

עלוני מיתרים