ברנקו וייס קשת, מזכרת בתיה

קשת מזכרת בתיה - תלמידים

תלמידים 30   250 תלמידים 

 צוות 30  30 אנשי צוות 

מנהלת 30 ד"ר ידידיה עציון, מנהל בית הספר 

ברשת הצטרפות לרשת בשנה"ל תשע"ט (נוסד 2015)

 

מנהלת 30דליה ישעיה, מפקחת בית הספר

מנהלת 30 רותי כוכבי, מנהלת מחלקת חינוך, מזכרת בתיה

כתובת 30 הוראות הגעה

מייל 35שדרות מוטה גור 2, מזכרת בתיה

סמליל לדואל 3  keshet.high.mb@gmail.com

טלפון 30 073-3946120

החזון החינוכי

החזון הבית ספרי מבוסס על החזון שנוסח על ידי קהילת ההורים והצוותים החינוכיים כאשר הוקמה הקהילה ובית הספר היסודי. כאמור, אנו מאמינים שמימוש החזון של החינוך המשלב רלוונטי ומשמעותי דווקא בגיל ההתבגרות.

חזון בית הספר מבוסס על השאיפה ליצירת חברה משותפת אשר בה נשמר ומתגבש ייחודה של כל קבוצת זהות (דתית וחילונית) תוך דיאלוג שיוויוני ומכבד. המודל פועל על-פי עיקרון "ביחד ולחוד" המאפשר לכל קבוצת זהות (דתית וחילונית) להתחנך על-פי השקפת עולמה ואורח חייה.

כבית ספר, אנו רואים בחיים ובלימוד המשותף אמצעי ולא מטרה. מעבר לרצון ליצור חברה משותפת ולחולל תיקון בחברה הישראלית, אנו שואפים לחנך את תלמידינו להיות בוגרים, הסובלנים לדעותיהם של אחרים, המסוגלים לראות צדדים שונים של אותה בעיה, הרגילים לחדד את השקפותיהם ולהתנסח ברהיטות, והרואים עצמם מחוייבים לעשייה שתחולל שינוי חיובי בחברה.

קשת מזכרת בתיה - יושבים בחצר

עקרונות מנחים

  • עיסוק נרחב בזהות היהודית-ישראלית 
  • העמקה במקורות יהודיים ואוניברסליים 
  • קשר אישי בין הצוות החינוכי לתלמידים 
  • שאיפה למיצוי ולמצוינות לימודית וחברתית 
  • טיפוח ועידוד חשיבה ביקורתית ומורכבת
  • רלוונטיות של החומר הנלמד לחיי התלמידים
  • העצמה ואחריות – שיתוף התלמידים בעיצוב ובצמיחת בית הספר
  • הדגשת הפן הערכי של תכני הלימוד כבסיס לעשייה חברתית והתנדבותית

פדגוגיה

עידוד החשיבה הביקורתית והעשייה, ומתן ביטוי לאינטליגנציות מגוונות באים לידי ביטוי בתכנית הפדגוגית במספר אופנים:

אוריינות טכנולוגית

בבית הספר התחילה השנה תכנית תלת-שנתית במסגרתה לומדים בכל שנה קורס סמסטריאלי של אורייאנות טכנולוגית:

כיתה ז': עיצוב גרפי

כיתה ח': עיצוב אתרים

כיתה ט': הדפסה בתלת מימד

הערכה חלופית ולמידה מבוססת פרוייקטים

בכל שנתון נבחר מקצוע בו מתבצעת הערכה חלופית, בה מתבצע פרוייקט המשתמש בכלים אותם רכשו התלמידים במסגרת השיעור באוריינות טכנולוגית. בנוסף, הערכה חלופית באמצעות פרוייקטים מתבצעת במקצועות נוספים. לדוגמא: תחרות סרטני אנימציה בערבית מדוברת, משחקי קופסא בהיסטוריה,   יצירת קמפיין בחירות בשיעורי אזרחות ועוד.

מרחבי עשייה

בבית הספר מספר מרחבי לימוד פיזיים בהם מושם דגש על למידה באמצעות עשייה: חדר מחשבים חדש ומצוייד, חדר מעבדה, חדר אמנות וחצר בית הספר. בכל המרחבים הללו נעשה שימוש בשיעורים הקבועים במערכת (טכנולוגיה, מדעים אמנות, מפגשי בקר וכן הלאה) וכן נעשה בהם שימוש בשיעורים אחרים מפעם לפעם. מרחבים אלו משמשים גם למתן מענה פרטני לתלמידים, להם נבנית תכנית לימודית יחידנית.  

מיקוד מקצועות הלימוד

על מנת לאפשר התמקדות בפרוייקטים משמעותיים על פני ריבוי מקצועות ומבחנים, תכנית הלימודים נפרשת על פני שלוש שנות החטיבה, כאשר חלק מהמקצועות לא נלמדים בכל שנה או נלמדים באופן סמסטריאלי.

תכנית הלימודים במקצועות היהדות

קשת מזכרת בתיה - תלמידים לומדיםתכנית הלימודים במקצועות היהדות בבית הספר מתרכזת במקצועות – מקרא, תרבות יהודית-ישראלית/תושבע"פ ובית מדרש.

הדגש הקשתי בתכניות אלו בא לידי ביטוי בבחירת התכנים לכל מסלול כך שייתנו ביטוי לזהויות השונות ולצרכים של קבוצות הזהות השונות, וכן בדמות המורה שמעביר/ה את התכנים.

המטרה היא לאפשר לכל התלמידים למצוא את המרחב המתאים להם שבו יבואו לידי ביטוי תפיסות עולמם, ערכיהם וצרכיהם בהקשר הזהותי שלהם. לצד זה, מטרתנו לאפשר לתלמידים להיחשף ולהיפגש עם עמדות ותפיסות שונות משלהם, באופן שיאתגר ויעשיר את עולמם. בהתאם לכך נוצרה מניפה של צורות לימוד במקצועות השונים-

מקרא

 התלמידים לומדים בכיתה ביחד (תלמידי מפגש ותפילה) שעתיים עם מורה המזוהה עם קבוצת תפילה ושעתיים עם מורה המזוהה עם קבוצת מפגש.

תרבות יהודית-ישראלית/ תורה שבעל פה

התלמידים לומדים על פי קבוצת הזהות שלהם:

א. מסלול תפילה – מסלול השם דגש על הלכה, היכרות עם מושגים מעולם היהדות, העמקה בקריאת המקורות והבנתם.

ב. מסלול מפגש - מסלול השם דגש על ערכים העולים מתוך המקורות, היכרות עם מקורות נוספים מתרבות העולם, קריאה ביקורתית ובחינת הרלוונטיות לחיי התלמיד.

* בכל מסלול יקבלו התלמידים גם את הדגשים והערכים שבמסלול המקביל, אולם ההבדל בין המסלולים הוא במינונים שיועברו תכנים אלה.

בית מדרש

התלמידים לומדים מגוון טקסטים ומקורות הנרקמים סביב נושא נבחר. הלימוד נעשה בכיתות בחברותות מעורבות.

תכנית חברתית

קשת מזכרת בתיה - טיול שנתיהתכנית החברתית בבית הספר הינה עוגן מרכזי ביישום העקרונות החינוכיים, הפדגוגיים והערכיים של בית הספר ומהווה כלי ליצירת קהילה בית ספרית, להעשרה ולהשלמת תכנית הלימודים.

העקרונות המנחים אותנו בבנייה וביישום התכנית החברתית:

רב גילאיות – כמעט כל פעילות חוץ לימודית (כולל שיעורי הבחירה) מתקיימת באופן רב-גילאי על מנת לבסס את קהילת בית הספר כמשפחה אחת שבה נקודת ההתייחסות מבחינה חברתית היא כל בית הספר ולא רק השכבה.

מתן ביטוי לחוזקות של התלמידים – התכנית החברתית מהווה הקשר מצוין לנטילת אחריות על ידי התלמידים בייזום, ניהול וביצוע פרויקטים בבית הספר. אנו מקפידים על מתן הזמנות לתלמידים רבים ככל האפשר לבוא לידי ביטוי בתוך קהילת בית הספר ולבטא את כישרונותיהם באופן שלא תמיד ניתן לבטא במסגרת תכנית הלימודים הרגילה. אנו קשובים מאוד ליוזמות של התלמידים ושמים לנו למטרה לאפשר כמה שניתן מימוש יוזמות שבאות מהתלמידים ולתת לתלמידים לקחת חלק בתכנון בביצוע אירועי שיא כמו טיולים, סמינרים וכן הלאה.

חיבור ללוח השנה העברי – התכנית החברתית היא כלי מרכזי בהנכחתו  של לוח השנה העברי ובהפיכתו לרלוונטי בחיי בית הספר.

מעורבות חברתית  - אנו רואים בעשייה ובתרומה לזולת אבן יסוד ותנאי הכרחי למימוש החזון של בית הספר.

העשרת העולם התרבותי של התלמידים – התכנית החברתית מהווה כלי מרכזי בהעשרת עולמם התרבותי של התלמידים ובחשיפתם לעולמות תוכן יהודיים, ישראליים ואוניברסליים.

הכרת הארץ – הטיולים שלנו מבוססים על הרצון להשתמש בטיול כמרחב זמן שבו אנו מתחברים לטבע, לאדמה ולארץ דרך הליכה, שינה תחת כיפת השמיים והתנתקות מהסחות דעת שונות.