ברנקו וייס משלב דרור, צור הדסה

תלמידים 30   85 תלמידים 

 צוות 30  22 אנשי צוות 

מנהלת 30 עינבל פיקהולץ-שילה, מנהלת בית הספר

ברשת הצטרפות לרשת בשנה"ל תשע"ט (נוסד תשע"ח)

 

מנהלת 30שרית דור, מפקחת בית הספר

מנהלת 30 ניב בר-גיא, מנהל מחלקת חינוך, מזכרת בתיה

כתובת 30 הוראות הגעה

מייל 35רחוב דפנה 2. ת.ד. 352 צור הדסה, 99875

סמליל לדואל 3  drormeshalev@gmail.com

טלפון 30 02-9916315

אתר בית ספר 30 

https://www.drormeshalev.co.il/

'אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ'

בית הספר 'המשלב' הנו מרחב ללמידה ועשייה משותפת בו קולות שונים, אנשים שונים ודרכי למידה שונות יבואו לידי ביטוי ברמת היחיד והקהילה גם יחד במטרה לאפשר לכל תלמיד לגבש את זהותו האישית, תחומי עניין ויכולות אישיות ללמידה ולביטוי אישי במגוון דרכים. 

החזון החינוכי

החינוך המשלב – מבקש לקיים מסגרת חינוכית בה לומדים תלמידים ומשפחות בעלי  אורחות חיים יהודיים מגוונים. בית הספר יהווה מודל לקהילה שבה חיים זה לצד זה קבוצות הזהות השונות בחברה הישראלית מתוך מחויבות ערכית להקשבה, קבלת האחר, שמירה על זהויות תוך יצירת מרקם חיים משותף. אנו שואפים כי בוגר בית הספר יהיה בעל זהות אישית מוגדרת  מתוך בחירה, מודעות והכרות עם זהויות מרובות. בית הספר יעמיד במוקד העשייה שלו בתכנים, בלימוד, בעשייה החברתית את העיסוק סביב הזהות היהודית- ישראלית.

מרחב פדגוגי מגוון -  הלמידה, העשייה והמרחבים הפיזיים בבית הספר יתנו מענה לשונות בין הלומדים.  אנו מאמינים שכשם שפרצופיהם שונים כך גם תחומי העניין ודרכי הלמידה אצל כל לומד שונות ועל כן בית הספר ישאף לתת מענה לשונות זו בקיום מרחבי למידה שונים, ריבוי תחומי ידע והתנסות (רוח, מדע, יצירה וכו') . מרחבים אלו יזמנו חיבורים בין עולמות תוכן ,התנסות, יצירה ועשייה אישית ובית ספרית כאחד. 

מרחב אישי- לראות כל אדם – כל תלמיד הוא עולם בפני עצמו. מטרתנו היא להכיר כל תלמיד ואיש צוות ולתת לכל אחד מקום לבטא את מכלול היכולות, החזקות, הרצונות והצרכים האישיים.  הכרות זאת תתבטא במתן אפשרויות ללימוד מותאם אישית ובלווי תהליכים אלו. ממד נוסף הוא קולם של הילדים, הצוות והקהילה. אנו נקיים מרחבים שונים בהם יוכלו התלמידים לבטא את הצרכים והרצונות שלהם ביחס ללמידה והעשייה בבית הספר ובהתאם לפעול למען מימוש צרכים אלו ברמת היחיד והקהילה גם יחד.  

 

עקרונות מנחים