ברנקו וייס כוכבי המדבר

תלמידים 30 194 תלמידים

צוות 30 25 מורים

מנהלת 30 מוחמד אלטורי, מנהל בית הספר

ברשת נוסד והצטרף לרשת בשנה"ל תשע"ז

מנהלת 30 שדאד אבו אל-פול, מפקח בית הספר

כתובת 30 הוראות הגעה

מייל 35 מרכז כוכבי המדבר להב, ד"נ נגב, 8533500 

סמליל לדואל 3  bw-midbar@brancoweiss.org.il 

  טלפון 30 991-3393 (08)

 

מסורת וחדשנות בכוכבי המדבר

בית הספר כוכבי המדבר למנהיגות הוא בית ספר על שבטי. מגיעים אליו תלמידות ותלמידים מכל הנגב מכיתה ט' ועד יב'. בכך הוא ייחודי בארץ.

התלמידים לומדים בכיתות קטנות על מנת לאפשר לכל אחד ואחת קשר אישי עם צוות ההוראה והענקת מענה מותאם.  

צוות המורים הינו מעורב יהודי-ערבי אשר מדגים הלכה למעשה דו קיום, ומחנך את התלמידים למנהיגות, מצוינות, מעורבות חברתית והתנדבות.

בית הספר הוא חלק מכפר נוער שמחנך בעיקר בחינוך הבלתי פורמלי. זוהי תפיסה הוליסטית העוסקת בחיבורים שבין חינוך פורמלי לבלתי פורמלי ושמה דגש על החיבור בין התפתחות החברתית לצד ההתפתחות הרגשית. 

תמונת בית הספר

חזון בית הספר

טיפוח ויצירת מנהיגות בדואית פורצת דרך אשר לוקחת אחריות, מאחדת ומובילה את הנגב, ומחזקת את החברה הישראלית.

 

 תלמידים בחוץ

רוואפד (יובלים) -

החינוך הבלתי פורמלי בביה"ס

החינוך הבלתי פורמלי עוסק במגוון תכנים: חינוך טכנולוגי, פיתוח הזהות האישית, מגדר, כישורי חיים, הדרכה ועמידה מול קהל, יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית ועוד תכנים רבים.

המדריכים הם יהודים ובדואים. הפעילות מתבצעת בקבוצות קטנות שמעודדות קשר אישי והעצמה בין המדריך והחניכים ושיח קבוצתי איכותי. בכל חודש, כל כיתה יוצאת לטיול עם לינה, על מנת להעמיק את הגיבוש החברתי והתהליך האישי, לבקר באתרים חשובים ולהכיר את הארץ דרך הרגלים.

 

תלמידות - 2

תכניות לימוד מיוחדות

חקר מוח ברמה חמש יחידות במסגרת הכיתה הארצית למדעי המוח - מכון ויצמן למדע

 

לימודי פיזיקה ברמה חמש יחידות במסגרת מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה - אוניברסיטת בן גוריון

 

 

יריד הצלחות תשע"ח

העלון החודשי