ברנקו וייס בית שמש

No Image

 תלמידים 30 1095 תלמידים

צוות 30  175 אנשי צוות חינוכי

מנהלת 30  יואב חג'בי, מנהל בית הספר

מנהלת 30 תמר עציוני, מנהלת חטיבת הביניים

מנהלת 30 רוזי בלומנטל-מור, מנהלת בית ספורט ואומנויות הבמה

מנהלת 30 תמי מורנו, מנהלת בית מדע וסביבה

מנהלת 30 סנאית שנער, מנהלת בית אומנות

מנהלת 30 ענת אליה, מנהלת בית אופקים

מנהלת 30עידו ברום, מנהל בית טבע וארץ ישראל

מנהלת 30 טליה פרי, מנהלת בית חיל האוויר

מנהלת 30 תמי חנוני, מנהלת בית אומנויות - עתיד

 

מנהלת 30 הרב יוחנן קירשנבאום, מנהל אגף החינוך, בית שמש

מנהלת 30 רותי לסרי, מפקחת בית הספר

 ברשת נוסד ב-1997 במסגרת הרשת

כתובת 30 הוראות הגעה

 מייל 35הגולן 15, בית שמש, מיקוד: 99103

סמליל לדואל  bw-betshem@brancoweiss.org.il 

טלפון 30 999-2419/20 (02) 

בית הספר השש שנתי ברנקו וייס בבית שמש מזמין תלמידים מבית שמש והסביבה לחוויה חינוכית אחרת. בית הספר קולט תלמידים ללא מיון, מכל הרבדים בחברה הישראלית: דתיים וחילונים, ותיקים ועולים חדשים. לכל ילד נבנית תכנית עבודה אישית המתאימה לו במיוחד, שנועדה לקדם אותו מן המקום שבו הוא נמצא. כיתות הלימוד מחולקות לפי האינטליגנציות המרובות, וכך כל ילד לומד בסביבה לימודית המזמנת לו הצלחה מיטבית.

תפיסת העולם החינוכית של בית הספר היא כי כל ילד יכול להגיע לחוויות של הצלחה בלימודים והעצמה בתחומים לימודיים ואישיים. בית הספר מטפח את תחושת המסוגלות של הילדים ולהעניק לכל אחד הזדמנות להתקדם ולהצליח.

בית הספר נהנה מסגל מורים מרשים, שהחינוך בראש מעייניו. התהליך החינוכי הוא דרך חיים עבור מורי בית הספר, והם מנחילים את חדוות העשייה גם לתלמידיהם.

בשנת תשע"א בית הספר זכה בפרס החינוך הארצי ופרסים נוספים.

No Image

החזון החינוכי

בית הספר חותר להעניק לתלמידיו העצמה משמעותית כדי שיהיו בוגרים הבוחרים את עתידם. בוגרים המחויבים לקהילה, בעלי תארים אקדמיים ועם קריירה ההולמת אותם ואת יכולותיהם. בית הספר רואה חשיבות רבה בהעצמת הבנות, שיהיו נשים מובילות ובטוחות במעמדן, שיבחרו מקצוע שמעניין אותן ולאו דווקא בתפקיד נשי מסורתי.

הוראה לפי האינטליגנציות המרובות

עוד בכיתה ו', במסגרות הקודמות לחטיבת הביניים, נעשה מיפוי רב ממדי של התלמידים באמצעות שיחות עם אנשי מקצוע, ריאיון עם הילד, פעילויות חוויה שונות ועוד. בעקבות מיפוי זה ניתן למיין את התלמידים לכיתות אם לפי האינטליגנציה החזקה שלהם. בהתאם למיפוי מחולקים התלמידים לכיתות השונות, כיישום האינטליגנציות המרובות: מוזיקה, טבע, אומנות וכיוצא בזה. בכיתות אלה לומדים התלמידים עד סיום התיכון.

התפיסה המובילה היא שהלמידה המותאמת ליכולות האישיות – מזמנת הצלחות רבות לתלמידים. הצלחות אלה תורמות לתחושת המסוגלות של התלמידים ולדימוי העצמי שלהם, ובהתאם עולה המוטיבציה שלהם ללמידה ולעשייה בכל התחומים.

איך לומדים בכיתה מותאמת לאינטליגנציות מרובות? פשוט. כל הכיתות לומדות את אותו הנושא, אבל כל כיתה לומדת מתוך האינטליגנציה הדומיננטית שבה, ומכינה ביצועים מסכמים המותאמים לה.

No Image

על המנהל ודרכו החינוכית

 

אבי אור מנהל בית הספר משנת הלימודים תשע"ה

מה הדבר המייחד את בית הספר שלך?

היכולת של הצוות לתת מענה לכל תלמיד ותלמיד, מתוך היכרות עם תמונות העולם השונות מהן מגיעים התלמידים. המענה הניתן הוא הן בתחום הלימודי, והן בתחום הרגשי והחברתי. לבית הספר מבנה ארגוני ייחודי, שמביא לידי ביטוי את התפישה הפדגוגית שלו, שבבסיסה העצמת התלמיד והובלה למצויינות. צוות בית הספר רואה בתלמידיו את מובילי ומנהיגי העתיד.

 

מדוע בחרת לנהל בית ספר?

הבחירה בחינוך נבעה מדאגה עמוקה לחברה הישראלית. שחיקת הסולידריות החברתית, אי קבלת האחר, חוסר הסובלנות ובעיקר מסירת המושכות המדיניים-חברתיים לידי הקיצוניים, מדירה שינה מעיני. מערכת החינוך הציבורית היא הדרך הטובה ביותר להוביל לשינוי חברתי-מדיני. רק חינוך יכול להצמיח דור המתמודד עם המציאות נכוחה. רק החינוך וחברת ידע יובילו לסגירת פערים.

 

מהי התפיסה החינוכית המנחה אותך?

לראות בכל תלמיד ותלמיד עולם ומלואו.

פרויקטים מיוחדים לבית הספר

בית הספר מציע לתלמידיו שפע חוויות לימודיות ייחודיות ומקוריות. הלמידה בכיתות הממוינות לפי האינטליגנציות המרובות והעבודה בקבוצות של קהילות החשיבה הן חלק משגרת העבודה של בית הספר.

 

למידה בקהילות חשיבה

מטרת הלמידה בקהילת חשיבה:

 1. להעביר את הלומד מפאסיביות לאקטיביות. התלמיד לא מקבל את החומר על ידי המורה אלא משתמש בחומר, יוצר איתו, חולם איתו.
 2. לפתח בקרב התלמידים יכולת למידה עצמאית.
 3. לטפח הוראה המבוססת על דיאלוג. יצירת אינטראקציה ושיח משמעותי בין התלמיד למבוגר.

 

מערכת השעות של קהילות החשיבה:

הלמידה בקהילות חשיבה מתקיימת במקצועות תנ"ך, ספרות והיסטוריה. כל שעות המערכת של מקצועות אלה נלמדות בקהילות חשיבה. שיעורי השפה נלמדים ככיתה, עם הלימה לנושאים הנלמדים בקהילת החשיבה. לדוגמה קוראים טקסטים העוסקים בתוכן הנלמד בקהילת החשיבה או עובדים על אותה מיומנות שפתית. לעתים מלמדים שני מורים במקביל: מורה השפה ומורה הקהילה.

הלמידה בקהילות חשיבה מתנהלת במשך השנה כולה ומאורגנת בשלבים, התורמים כולם לפיתוח החשיבה של התלמידים.

תקופת החניכה – כחודשיים וחצי של למידה "מסורתית" ובה נלמדות מיומנויות שיאפשרו למידה עצמאית. הלמידה מתבצעת סביב חומרים מתוך יחידת הלימוד של המקצוע.

שאלה פורייה – שאלת מחקר רחבה על הנושא שיילמד בקהילת החשיבה. דוגמה לשאלה פורייה של כיתה ח' בתנ"ך: במה התנ"ך רלוונטי לחיינו? כל קהילת חשיבה מוצאת שאלת חקר הנובעת מתוך השאלה הפורייה. לדוגמה בסיפור דוד ואוריה החתי: מהי פקודה בלתי חוקית בעליל וכיצד לנהוג במקרה זה?

תקופת החקר – תקופה שבה המורה הופך למנחה והתלמידים לומדים במסגרת קהילת החשיבה. במהלך תקופה זו המורים חושפים את התלמידים למידע עשיר סביב שאלת החקר ומנחים אותם ללמידה משמעותית של השאלה הפורייה. מכיוון שתלמידים התקשו לחקור באופן עצמאי לאורך זמן, הוחלט בבית הספר לערוך שיעור חניכה שבועי גם במהלך תקופת החקר.

ביצוע מסכם – עבודת חקר עיונית סביב שאלת החקר, בהתייחס לשאלה הפורייה. נוסף על כך, כל צוות אמור להפיק תוצר הקשור לאינטליגנציה הדומיננטית בכיתתו. לדוגמה, כיתת אומנות מגישה יצירה, כיתת תאטרון מציגים הצגה וכן הלאה.

 

קהילות חשיבה ומבחן הבגרות

משרד החינוך אישר ביצוע עבודת חקר בספרות כחלופה לבחינת הבגרות המסורתית עבור תלמידי קהילת החשיבה של בית הספר. בית הספר ברנקו וייס בבית שמש פועל כדי להרחיב את מקצועות הבגרות הזכאים לבגרות במסגרת לימודי קהילת החשיבה. כמו כן קיים מסלול מורחב לבגרות בעבודת גמר.

No Image

תכנית אופקים ללימודי הומניסטיקה

מטרת התוכנית

לתת מענה לימודי לתלמידים המצטיינים בתחומי ההומניסטיקה.

 

רציונל התוכנית

כיום משרד החינוך מעניק לתלמידים מצטיינים אפשרות להתקבל לכיתות מופ"ת. כיתות מופ"ת מיועדות לתלמידים מעולים בתחומי המדעים. תוכנית אופקים פונה לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בתחומים שאינם מדעיים, כגון היסטוריה, ספרות, אומנות וכיוצא בזה.

 

מסלול הלימוד בתוכנית אופקים

 • תלמידי כיתות אופקים לומדים במערכת שעות רגילה המותאמת לתכנית הלימודים הייחודית שלהם.
 • תלמידי התכנית ניגשים לבגרות מלאה הכוללת יחידות לימוד גם במקצועות שאינם משתייכים לתחום ההומניסטיקה.
 • תכנית אופקים מתחילה מכיתה ז' ומלווה את התלמידים עד סיום לימודיהם.
 • אופקים הינה תכנית של למידה פעילה ומבוססת פרויקטים, שבה לומדים מתוך התנסות בפרויקטים הקשורים לתחומי התוכן.
No Image

שיתוף הורים

 • הורי בית הספר מעורבים ומשתפים פעולה בתהליך החינוכי.
 • מרבית ההורים מגלים הערכה רבה לעשייה בבית הספר.
 • הודעות ועדכונים, כמו גם הערכות שונות, מועברים דרך תוכנת "משוב".
 • בית ספר להורים: פעילויות למידה להורים, שבהן דנים בסוגיות של מתבגרים. הפעילויות בשיתוף הצוות הפסיכולוגי.
 • אסיפות וימי הורים – כרגיל, כחלק משגרת בית הספר.
 • ימי שיא עם ההורים, וביניהם פעילות לקראת כניסה לחטיבה, הצגת תוכנית מחויבות אישית.
 • הנהגת הורים מעורבת.
 • יריד הצלחות שנתי שבו כל ילד מציג הצלחה שלו בכל תחום שהוא

פרסים והצטיינות

תשע"ח - תגמול דיפרנציאלי, על הישגי התלמידים במבחני הבגרות