ברנקו וייס אור, צור הדסה

תלמידים 30 660 תלמידים

צוות 30 100 אנשי צוות 

מנהלת 30 עידו אהרונוביץ', מנהל

מנהלת 30חגי אהרוני, מנהל חט"ב  

ברשת נוסד תשע"ב, הצטרפות לרשת בשנה"ל תשע"ח

מנהלת 30 רות לסרי, מפקחת בית הספר

מנהלת 30 ניב בר גיא, מנהל מחלקת החינוך, מטה יהודה 

כתובת 30 הוראות הגעה

מייל 35 מתחם בתי הספר. אשד 1, צור הדסה, 9987500

סמליל לדואל  or420018@gmail.com, orhativa@gmail.com

 טלפון 30 533-7524 (02)