ברנקו וייס בית אריאל, באר שבע

תלמידים 30  165 תלמידים

 צוות 30  36 מורים ואנשי צוות

מנהלת 30 כפיר מושליון, מנהל בית הספר

ברשת הצטרפות לרשת בשנה"ל תשס"ג

מנהלת 30 רחל אניסמן, מפקחת בית הספר

כתובת 30 דרך המשחררים 41 באר שבע;  ת"ד 1027 באר שבע, 8411001

מייל 35 bw-beersheva@brancoweiss.org.il

טלפון 30 665-5663 (08)

תיכון ברנקו וייס בית אריאל בבאר שבע קולט תלמידים מבאר שבע, ערד, דרום הר חברון ומושבי הסביבה. התלמידים מגיעים לאחר אי עמידה במסגרות לימוד קודמות. בית הספר מהווה עבורם מסגרת חמה ועוטפת, שבה לכל אחד יש הזדמנות להצליח. הצוות מעניק לתלמידיו אהבה ותמיכה ויחד עם זאת מציב להם גבולות ברורים ומוקפדים.

 

הלימודים בתיכון מכוונים לבחינות הבגרות, בשאיפה שכל תלמיד יסיים את לימודיו עם תעודת בגרות איכותית ככל האפשר. תלמידי בית הספר מגיעים עם פערים לימודיים וחברתיים משמעותיים, וההכנה לבגרות היא דרך לגשר על פערים אלה, ולמקד את התלמידים באורח חיים נורמטיבי.

 

צוות בית הספר זוכה לליווי והנחיה משמעותיים. כל מחנך נפגש עם יועצת בית הספר באופן פרטני וקבוצתי אחת לשבוע, ומקבל חיזוק ותמיכה בנקודות הדרושות לו. בנוסף, כלל הצוות נפגש אחת לשבוע ללמידה ופיתוח. התשתית האיתנה של תמיכה באנשי הצוות מחזקת את עבודתם עם נוער בסיכון.

החזון החינוכי

בית הספר חותר לטיפוח בוגרים שיחיו חיים איכותיים ומשמעותיים. בית הספר מקדם את התלמידים לקראת תעודת בגרות והצלחה בלימודים, שתאפשר להם המשך התפתחות השכלתית ומקצועית. השאיפה היא שבזכות הכלים והכישורים הניתנים להם בבית הספר, יצליחו התלמידים לבחור את עתידם ולמעשה לצאת מהמעגל של מצב סוציו-אקונומי נמוך והשכלה חלקית בלבד. כחלק מהכנתם לעתיד איכותי יותר, מעודד הצוות את התלמידים לגשת לשירות צבאי משמעותי.

על המנהל ודרכו החינוכית

 

הצוות החינוכי

צוות בית הספר מורכב מאקדמאים, רובם מתחום החינוך. המורים המתקבלים לבית הספר הם בעלי רקע בעבודה עם נוער בסיכון ויודעים כיצד להתנהל מול התלמידים. המורים מקצועיים, יודעים לשמור על קור רוח מחד, ולהרעיף חום מאידך. הצוות הנבחר מגיע עם אהבה רבה לילדים ונחישות. נחישות היא תכונה חשובה בבית ספר לנוער בסיכון, שבו לא מוותרים לילדים ולא מוותרים עליהם.

תחושת המסוגלות של התלמדים

בית הספר מוביל את הילדים לחוויות הצלחה המעצימות אותם ומפיחות בהם תחושת מסוגלות עצמית חיובית. בזכות חוויות ההצלחה התלמידים מרגישים שליטה בחייהם, שליטה החשובה להמשך חייהם.

 

בית הספר משקיע משאבים בזימון חוויות הצלחה בכל התחומים. הצלחה לימודית מתאפשרת בזכות הוראה פרטנית עם המורה ועם סטודנטים, בזכות לימודי תגבור אחר הצהריים ובזכות עבודה לפי תוכנית אישית מותאמת.

 

חוויות הצלחה נוספות מתרחשות במקצועות כגון קרמיקה, צורפות, סאונד, אומנות ועוד. בשיעורי העשרה אלה התלמידים עוברים התנסויות מאתגרות שבסופן הצלחות נהדרות המחזקות את תחושת המסוגלות שלהם. את תחושת המסוגלות הזאת הם מעבירים גם ללמידה לבחינות הבגרות.

 

תחושת המסוגלות של התלמידים וביטחונם העצמי העולה בזכות הצלחותיהם בבית הספר – מקדמים את התלמיד לעבר חיים בוגרים משמעותיים ואיכותיים.

תוכניות ומסלולי לימוד

כנס באר שבע לשלום הילד

כנס באר-שבע לשלום הילד הנו כנס ארצי ראשון מסוגו בישראל המתמקד בשלום הילד בישראל מנקודת ראות של מדיניות כוללת, תכנון ומעשה. הכנס הראשון התקיים בפברואר 2002 ולאור הצלחתו הוחלט להפכו למסורת קבועה.

 

בשנת הלימודים תשע"א התאפשר לתלמידי התיכון להשתתף בכנס ולקבל הזדמנות ייחודית להשפיע ולהציג שאלות נוקבות לקובעי מדיניות בכירים ולעבור תהליך חקירה בו גיבשו עמדה בנושא שמעסיק ילדים ובני נוער.

 

התלמידים הכינו נייר עמדה שדן בסוגיות האם כל אחד יכול להיות הורה? האם הורים צעירים זקוקים להדרכה מקדימה? האם הדרכה זהה תוכל להתאים לכלל ההורים הצעירים? מי ייפקח? התלמידים זכו לעבור תהליך העצמה ולהביע את עמדתם מול מקבלי החלטות. בשנה זו תינתן הזדמנות דומה במסגרת הכנס לתלמידים אחרים מבית הספר.

 

 תכנית כישורי חיים

תוכנית בהובלתה של היועצת ובפיתוחם של צוות מחנכי בית הספר.

המטרה לפתח את האינטליגנציה הרגשית של התלמידים, ולשכלל את יכולתם להתמודד עם אתגרי "החיים האמיתיים"- זוגיות, בחירת מקצוע, התמודדות עם תיסכולים וכאב ועוד.

התוכנית היא ספיראלית בית ספרית, ומועברת אחת לשבוע כסדנא. ישנם גם מפגשים יחד עם ההורים.

מעורבות הורים

הורי בית הספר נתפסים כשותפים מלאים לעשייה החינוכית בבית הספר. בית הספר עורך סדנאות הורים שבהן ההורים מגיעים לקבוצות הנחיה בנושאים קרובים כגון התבגרות, סמכות הורית וכדומה. בית הספר מערב את ההורים ומעדכן את הורי התלמידים באופן רציף בנעשה בבית הספר, לחיוב ולשלילה.

 

בית הספר פועל כדי לחזק את הקשר בין התלמיד לבין הוריו, ובין ההורים למערכת החינוך. לשם כך המורים מחזרים אחרי ההורים ומתעקשים על קיום שיחות ומפגשים. בבית הספר מתנהלים ימי הורים כסדרם וההורים מגיעים לבית ספר לשיחות אישיות עם אנשי הצוות.

 

בנוסף, במסגרת הכנה לצה"ל אנו מקיימים מפגש של ההורים עם מפקדת לשכת הגיוס וסגן אלוף מחיל תותחנים כדי לגייס את ההורים למען שירות איכותי ומשמעותי לתלמידים.

תרומה לקהילה

תלמידי בית הספר מגיעים עם פערים חברתיים עמוקים, חלקם אף מבודדים חברתית בשל תיוגם השלילי בקהילה. על מנת להכין את התלמידים לחיים פעילים וחיוביים בקהילה, בית הספר מקדם פעילויות של תרומה לקהילה ומעורבות חברתית.

 

תוכנית ההתנדבות בקהילה פועלת בכמה מישורים. ישנה תוכנית לימודית סביב נושא הקהילה, ובה לומדים מהי קהילה ומה המשמעות שלה. התלמידים נחשפים לארגוני התנדבות שונים, ובוחרים היכן להשתבץ בפעילות התנדבותית. ההתנדבות היא מחוץ לכותלי בית הספר ומשלבת את התלמידים בעשייה חברתית חיובית בתוך הקהילה. כמו כן, מתגבשת בבית הספר קבוצת תלמידים שעוברת יחד סמינר מנהיגות, והם התשתית למועצת התלמידים הבית ספרית.

 

נוסף על כך מתקיימת פעילות חינוכית עם היועצת ועם צוות מורים, שבה לומדים על תכנים מרכזיים בחיי בני הנוער, כגון סמים ואלכוהול, שמירה על חוק, אמצעי מניעה ועוד. באמצעות פעילויות אלה התלמידים נחשפים לנורמות החברתיות ומפנימים את יכולת השליטה שלהם על מסלול חייהם.

 

ימי ההכנה לצה"ל, הכוללים גדנ"ע, הרצאות ועוד – תורמים גם הם להמשך עתידם של התלמידים בקהילה