עיקרון פעולה פדגוגי 4 | מעורבות ואחריות חברתית

הגדרה

מעורבות חברתית משמעה מודעות והיכרות לחברה הסובבת ולמורכבותה. 

אחריות חברתית היא פעולה שהאדם נוקט לשיפור החברה. כדי לקחת אחריות חברתית נדרשות מעורבות, אמפתיה ושאיפה לקידום החברה.

 

הרשת בוחרת באחריות חברתית

רשת ברנקו וייס בוחרת לנקוט עמדה פרקטית ויוזמת, לצאת מעמדת התגובה למהלכים המתרחשים בסביבתנו ולהפוך את בית הספר לבעל השפעה על קביעת סדר היום החברתי. לנוכח התחזקותם של מגמה אגוצנטרית ושל אינדיבידואליזם קיצוני בנוסח "מגיע לי", רשת ברנקו וייס מציבה אתגר ונותנת הזדמנות ליציאה מן העצמי ולנתינה לאחר. ביסוד דרישה זו מובלעת גם ההנחה שמי שתורם לאחר נתרם בעצמו, ומי שמכיר את האחר מכיר טוב יותר את עצמו. 

בית הספר והתלמידים נדרשים לאחריות במסגרת קהילת בית הספר, במסגרת קהילת היישוב, ועם מגזרים אחרים ועם תושבי יישובים אחרים. 

מתוך עמדה זו, רשת ברנקו וייס אף פועלת להכיל בתי ספר ממגזרים שונים ומגוונים. 

 

משמעויות מעשיות של מעורבות ואחריות חברתית

  • הכרה במגוון התרבותי, החברתי והערכי בקרב תושבי ישראל ומתן מקום פומבי למגוון זה
  • היכרות עם אוכלוסיות אחרות, במעגלים שונים
  • פעילות משותפת של אוכלוסיות שונות
  • חינוך לאכפתיות ואמפתיה וטיפוח השאיפה לקידום החברה
  • התנדבות – אחריות פעילה לשיפור ולקידום החברה

 רמלה - נתינה - 400

 

בית הספר ברנקו וייס ע"ש רבין 

מזכרת בתיה - 150

 

בית הספר ברנקו וייס 
החקלאי, פרדס חנה

פרדס חנה - 150