עיקרון פעולה פדגוגי 1 | ארגון לומד

הגדרה

ארגון לומד הוא ארגון המרחיב בלי הרף את יכולתו לעצב את עתידו (סנג'י, 1990). אנשיו, בכל הדרגים, מחויבים לארגון, משתפרים, מתייעלים, לומדים ומפתחים דפוסי חשיבה ושפה מקצועית משותפת, המובילים ליעילות גבוהה יותר בהשגת מטרות הארגון.

במסגרת תכנית ללמידה משמעותית שמוביל האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך, על מנהל בית הספר וצוותו לקיים בירור ערכי ולהגדיר את חזון בית הספר. חזון זה יהווה בסיס לתהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים בעלי רלוונטיות וערך ללומד, למלמד ולמה שביניהם. קידום אפקטיבי של תהליכי התפתחות נכונים יקדמו כל אחד מהגורמים - הן את הלומד והן את המלמד. 

ארגון הלימודים ומבנה ההערכה בבית הספר העל-יסודי צריכים לשקף תפיסה חינוכית כוללת הנשענת על תשתית ערכית, על גישה ברורה לתהליכי הוראה-למידה ועל דמותם הרצויה של בוגרי המערכת.

לצורך גיבוש חזון בית הספר, הטמעת למידה משמעותית והלימה בין הדברים באורחות החיים של כל באי בית הספר, יש חשיבות ללמידה ולליבון מתמשכים, לבדיקה והערכה של היישום ולליטוש ההוראה-למידה. בבית ספר הפועל כארגון לומד יש כר לקיום תהליכים אלו.

סיכום שנה מיתר תשעו - 4- 400

 

ברשת ברנקו וייס, המשמעות של היות בית ספר ארגון לומד היא:

 1. לבית הספר חזון חינוכי שכל באי בית הספר שותפים לעיצובו ומכוונים את פעילותם להגשמתו. 
 2. הלמידה היא גם כלי להתמקצעות, וגם ערך לקידום האדם באשר הוא. 
 3. כל באי בית הספר שותפים בלמידה. 
 4. למידת הצוות החינוכי מכוּוֶנת לשתי תכליות:
  1.  העצמת המורה כפרט והצוות החינוכי ככלל.
  2.  מודלינג (modelling) לתלמידים, במטרה לחנך אותם לערכה של למידה מתמדת. 
 5. חיזוק התפיסה שכל המבוגרים בבית הספר הם אנשי חינוך, גם אם זה אינו תפקידם המוגדר.
 6. במסגרת הלמידה נעשה מאמץ לחשיפת התפישות, צורות החשיבה והעמדות של באי בית הספר. 
 7. הלמידה הבית-ספרית היא מעגלית – אל השטח וממנו: – מן הרעיון אל השטח, ומניסיון השטח אל התכנון והשיפור, וחוזר חלילה. 

 

 

בית הספר ברנקו וייס דרך אמונה כארגון לומד

דרך אמונה - 150

בית הספר ברנקו וייס הרצוג כארגון לומד

הרצוג - 150

בית הספר ברנקו וייס אנה פרנק כארגון לומד

סאסא - 150