מבוא

מסמך זה מציג את הרעיונות והעקרונות המנחים את רשת בתי הספר השש-שנתיים של מכון ברנקו וייס ואת דרכי הפעולה הפדגוגיות שלה, מביא דוגמאות ליישומם בבתי הספר של הרשת ומציע סולמות להערכה עצמית בתחומי הפעולה השונים.

מכון ברנקו וייס - חינוך חשיבה יוזמה נוסד בשנת 1990 על ידי ד"ר ברנקו וייס וד"ר דן שרון, בשיתוף משרד החינוך במטרה לקדם יכולות למידה ולפתח חשיבה טובה בקרב תלמידים ומורים בישראל. המכון מפתח מודלים פדגוגיים מקוריים, הנשענים על תורות טיפוח החשיבה וההוראה לשם הבנה, ומעניק למורים כלים להובלת תהליכי למידה מאתגרים ורלוונטיים לתלמידים. 

בעינינו, עבודת המורה היא לב העשייה החינוכית והמקור לאיכותה. אנו מייחסים חשיבות ראשונה במעלה להתפתחות המקצועית והאישית של כל איש חינוך ברשת בתי הספר ורואים לנו חובה להעניק למורים שלנו סביבת עבודה מקדמת ותומכת.

בבתי הספר של מכון ברנקו וייס אנו מביאים לכלל מיצוי את תפיסותינו החינוכיות, הן ברמת התלמיד והן ברמת הצוות חינוכי. חינוך כולל, על היבטיו הלימודיים, האישיים והקהילתיים, מעניק לתלמידינו ולאנשי החינוך שלנו חוויה מאתגרת ומצמיחה. 

מסמך זה מיועד לכל איש חינוך באשר הוא, ולאנשי רשת בתי הספר של ברנקו וייס במיוחד. הוא יכול לשמש קובעי מדיניות חינוכית, מנהיגים חינוכיים ואנשי שטח וביצוע. הוא יכול להתוות עקרונות פעולה ודרכי ביצוע לעוסקים בחינוך ולשמש ככלי להערכה עצמית של יישומם בפועל.

לרשת בתי הספר השש-שנתיים של ברנקו וייס בתי ספר בכל רחבי הארץ, ממגזרים שונים. חלקם הם בבעלות של הרשת וחלקם הם חלק מרשת פדגוגית. רשת ברנקו וייס אינה מצפה שכל בתי הספר שלה יהיו זהים. לכל בית ספר האופי והייחודיות שלו, שנקבעים בהתאם לקהל היעד שהוא משרת, לתרבות הקהילה שבה הוא פועל ולאמונות אנשי הצוות שלו. לפיכך, הרעיונות והעקרונות המוצגים במתווה זה יכולים לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות.

חוזקות הרשת

עשייה חינוכית דורשת מחשבה מתמדת על המטרות, האתגרים והיישום שלהם. יותר מאשר ההחלטות על הפעולות עצמן, עצם שאילת השאלות והעיסוק בהן מחדד את התובנות והופך את העשייה לרלוונטית יותר. החשיבה עם עמיתים מהרשת המחויבים לרעיון, מאפשרת מבט רחב על התהליכים.

שיוך בית ספר לרשת מעצים את כוח הלמידה והיישום שלו. לכך תורמים כמה דברים:

יתרון הגודל - קבוצות למידה של בעלי תפקידים, צוותים קטנים והעומדים בראש הצוותים הופכים לחלק מצוות עמיתים גדול. 

עידוד יוזמות רשתיות – פיתוח של תכניות פדגוגיות וחברתיות; הפעלה של תכניות כלל-רשתיות; שיתוף ולמידה בעושר התכניות הצומחות מהשטח ועונות על הצרכים האותנטיים של בתי הספר וכן עוצמה ארגונית ומנהלתית.

שיתוף בידע, בהצלחות, בהישגים ובלקחים; חניכה של אנשי צוות על ידי אנשי צוות מבתי ספר עמיתים; העברת מידע באמצעות המנחים הפדגוגיים הרשתיים.

שיתוף והפריה הדדית בין הרשת ובין מו"פ ברנקו וייס, האמון על פיתוח תכניות פדגוגיות עדכניות ומיישמן בבתי הספר ברנקו וייס. 

תפיסות המנחות את הרשת

 • כל תלמיד, מכל הרבדים בחברה הישראלית, ייקלט בבית הספר, ללא מיון.
 • כל תלמיד יקודם מהמקום שבו הוא נמצא לקראת מיצוי יכולותיו, וזאת באמצעות התאמת ההוראה לכל לומד ולומדת.
 • טיפוח תחושת מסוגלות בתחומים הלימודיים והחברתיים והענקת הזדמנות לכל אחד להתקדם ולהצליח
 • פיתוח מקצועי מתמיד של הצוות בהלימה לרוח בית הספר ולעקרונות המנחים אותו
 • הוראה ולמידה לשם הבנה ומשמעות, בנוסף ובמקביל לעמידה בדרישות מערכת החינוך
 • פיתוח הצוות ותלמידי בית הספר כפרטים וכארגון
 • הפעלת בתי הספר העל-יסודיים במתכונת שש-שנתית על ידי קיום קשר רציף ושפה משותפת בין חטיבת הביניים לתיכון
 • כפועל יוצא, בתי הספר המשתייכים לרשת מכילים מגוון רחב מאוד של אוכלוסיות תלמידים ואנשי צוות, בעלי צרכים שונים, מרקע שונה. 

 

עקרונות הפעולה הפדגוגיים של הרשת

עקרונות הפעולה הבאים מתייחסים לכל באי בית הספר: תלמידים והוריהם, הצוות החינוכי על כל דרגיו, עובדי המִנהל והאחזקה. בכל בתי הספר השש-שנתיים באים לידי ביטוי ארבעה עקרונות מרכזיים המובילים את כל העשייה הבית-ספרית:

 1. ארגון לומד – כל באי בית הספר לומדים
 2. הכלה – התייחסות מותאמת לכל באי בית הספר
 3. פדגוגיה מבוססת הוראה ולמידה לשם הבנה
 4. מעורבות ואחריות חברתית כלפי הקהילה שבה פועל בית הספר וכלפי החברה הישראלית כולה

בעמודים הבאים נביא לכל אחד מארבעת עקרונות אלה הסבר מעמיק ודוגמאות לפעולות המבוצעות בבתי הספר ברנקו וייס ליישומן הלכה למעשה*.

 

*באופן טבעי, יש פעולות המקדמות יותר מעיקרון אחד, אולם במסמך זה בחרנו להביאן רק פעם אחת, בהקשר של עיקרון אחד.