קול קורא למנחים פדגוגיים במגזר הערבי – פורצי דרך בפיתוח מקצועי – מחזור ג’ *

מכון ברנקו וייס פותח מחזור ג'* של תכנית הכשרה ייחודית המכוונת לאנשי חינוך בחברה הערבית. התכנית תכשיר חלוצים פדגוגיים שישתלבו במסגרות לפיתוח מקצועי במשרד החינוך ובמסגרות המופעלות על ידי ארגוני מגזר שלישי – במטרה לקדם את מערכת החינוך הערבית ולחזקה כחלק אינטגרלי ממערכת החינוך הארצית. 

  • התכנית שמה לה למטרה ליצור תשתית של הון אנושי מקצועי ואיכותי, שיוביל תכניות קיימות לשיפור מערכות החינוך בחברה הערבית ויזום תכניות עתידיות. 
  • התכנית תכוון לטיפוח שדרת מנהיגות פדגוגית שרואה בבעיות ההווה מציאות שאין להשלים עמה ואתגר שיש לפעול במטרה לשנותו.
  • אנו מאמינים שהכשרתה של מנהיגות שכזו, שתצמח מתוך החברה הערבית תוך שהיא חושבת, חולמת ומדברת בשפה הערבית – היא צורך שעה הכרחי למימוש רעיונות פדגוגיים, המכוונים לקידום מערכת החינוך במגזר הערבי.

 

לחלק ממשתפי הקורס של מחזור א' כבר הוצעה עבודת הנחייה במסגרת חינוכית