על מחקר ופיתוח

תחום הפיתוח והחממות של מכון ברנקו וייס הוקם במטרה לאתר ולאבחן את הנושאים החינוכיים הבוערים בשדה החינוך כיום ואת האתגרים שיש צורך קריטי במתן מענה להם – ולהציע מודלים ישימים ואפקטיביים ליוזמות חינוכיות לקידומם.