הוראה משמעותית ומשמעות ההוראה – פיתוח מקצועי של מורים | תשע”ה

כנס משרד החינוך, אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה ומכון ברנקו וייס 30/3/2015

 

בין הנושאים שנדונו בכנס

 • דרכי הוראה המפתות לידע 
 • גישות ייחודיות להוראה משמעותית 
 • הוראה מבוססת חקר כמחוללת משמעות 
 • מחזיקים כיתה: הוראה המייצרת אינטראקציות משמעותיות בכיתה 
 • דרכי הוראה אל הלומד היחיד 
 • שבירת מסגרות בהוראה 
 • הובלת שינוי בתרבות ההוראה הבית-ספרית 
 • קהילות מורים לומדות 
 • גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי במחוז מרכז
 • חממות לפיתוח מקצועי של מורים 
 • ייצוגי מידע חזותיים המקדמים הוראה משמעותית  
 • פיתוח מקצועי מבוסס שיעורים מצולמים 
 • שבירת מסגרות בפיתוח מקצועי
 • שיתופי פעולה כמקדמים פיתוח מקצועי של מורים 
 • משמעות ההוראה 

לתכנית המלאה של הכנס

 

התכנסות , תשע"ה

מושב הפתיחה, תשע"ה

עקרונות בעיצוב הוראה משמעותית / ד"ר שמעון אזולאי, יחידת המו“פ, מכון ברנקו וייס

סדנאות אמן : הוראה משמעותית ופיתוח מקצועי

מורים על הבמה מורים, חוקרים ומעצבי חינוך מציגים מודלים, פיתוחים ויישומים של הוראה משמעותית ופיתוח מקצועי

צלילי סיום