הוראה לשם הבנה | תשע”ד

כנס ברנקו וייס בשיתוף משרד החינוך, המזכרות הפדגוגית 28/11/2013

 

בין הנושאים שנדונו בכנס

 • דרכים שונות לעיצוב ההבנה בשיעור
 • תכנון שיעורים עתירי הבנה
 • לא נשאל – לא נדע: שאילת שאלות ודיאלוג מקדם הבנה
 • כתיבה מחוללת הבנה
 • הבנה בקבוצה הפרטנית
 • עדויות להבנה: למידה מכוונת תוצרים
 • פדגוגיות של למידה פעילה
 • מהוראה פרונטלית להוראה טכנולוגית - אבולוציה של למידה פעילה
 • טכנולוגיה בכיתה כפלטפורמה למעורבות תלמידים בלמידה
 • איך מבינים מדע?
 • למידה דרך המוח הימני: אמנויות והבנה
 • משחק והבנה במתמטיקה ועוד
 • שינוי בית-ספרי לקראת הבנה
 • חלופות בהערכה למבחני הבגרות
 • עיצוב תרבות של הוראה לשם הבנה בהקשרים מערכתיים
 • הבנה ממקום אחר: הוראה לבני נוער בסיכון
 • חינוך חברתי בגישה קונסטרוקטיביסטית
 • משמעות החינוך

 

לתכנית המלאה של הכנס

 

התכנסות בכנס, תשע"ד

מושב הפתיחה בכנס, תשע"ד

כיצד מחוללים הבנה? - סדנת מכון ברנקו וייס

מורים על הבמה, תשע"ד

מושב סיום, תשע"ד