התפיסה הפדגוגית

חמישה ממדים של צמיחה

השאלה המרכזית שהעסיקה את מפתחי החממות הפדגוגיות היתה מה יאפשר למורים לצמוח מבחינה מקצועית? האם ממד הידע והידיעה הוא הממד היחיד בפדגוגיה? איך עוד לומדים? מה עוזר לנו לצמוח?

שאלנו את עצמנו מהם הקווים לדמותו של מורה שיצמיח את תלמידיו בכל הממדים?

מורה שרואה את עצמו ואת תלמידיו; שמצליח לייצר "אקולוגיה" בטוחה, שבמסגרתה הוא מזמן לתלמידיו סיטואציות למידה שהכישלון הוא חלק בלתי נפרד מהן; זאת מתוך אמון מלא בהם. ועל בסיס אמון שלהם בו;

מורה שמביא איתו לכיתה את יכולות העשייה והיזמות שלו. שמאפשר הזדמנויות רבות לתרגול, ומדייק במשימות האימון;

מורה שמביא את הידע שלו כבסיס ראשוני לחשיבה וגורם לתלמידים לערור או לערעור קוגניטיבי שמניעים אותו לחיפוש ידע נוסף ולבניית תפיסות חדשות;

מורה שמביא לכיתה את אהבת האדם שבו; את האכפתיות והדאגה, מתוך רצון אמיתי בטובתם של תלמידיו;

 

ולבסוף, מורה שמביא את היצירתיות שבו לכיתה ומעז לפרוץ גבולות; מעודד יציאה מהקופסא, מזמין את תלמידיו לייצר משהו משלהם, חדש, מסעיר ומפתיע.. שאפילו הוא לא חלם עליו.

מה שמאפשר למורים לצמוח מבחינה מקצועית הם: "אקולוגיה" בטוחה, עשייה, ידע, אהבת האדם ויצירתיות

פדגוגיה רב-ממדית

צוות החממות הפדגוגיות ביסס את פיתוח הכשרת המורים על מודל מחומש האינטליגנציות (5IN);* זאת לאור התפיסה החינוכית של חברי הצוות, הכוללת עקרונות פדגוגיים ופרקטיקות של הנחיה, אימון והוראה בכיתה.

במסגרת זו, פותחה ושוכללה שפה המתייחסת לחמישה ממדים פדגוגיים. השפה מאפשרת ליצור מחדש בתוך הפדגוגיה המסורתית וליצוק לתוכה תכנים חדשים. ובעיקר, השפה מאפשרת שיח מקצועי פורה בקרב קהילות של אנשי מקצוע מומחים ומקדמת התפתחות של תרבות פדגוגית בת קיימא.

העבודה עם המורים בחממות מבוססת על ההנחה שהוראה, למידה והערכה רב-ממדיים יאפשרו צמיחה והתפתחות מיטביים למורים ולתלמידים.

פותח בהשראת מודל מחומש האינטליגנציות מבית פנזא—מעבדה תפיסתית
 
http://www.penzagroup.com/

הלבן: ממד הידע בדיסציפלינה ובפדגוגיה שלה

No Image

No Image

 האדום: ממד יכולת הביצוע, היישום והעשייה של הפדגוגיה

No Image

No Image

הכחול: ממד יצירת האקולוגיה ללמידה והוראה

No Image

No Image

הצהוב - ממד התקשורת הבין-אישית, הרגש ויחסי האנוש

No Image

No Image

הירוק: ממד היצירתיות, החדשנות והסקרנות בהוראה

No Image

No Image