ספרים

חינוך בצומת – סיעור מוחות על עתיד החינוך בישראל

יורם הרפז ואלי הורביץ
מערכת החינוך שלנו, כמו מערכות חינוך אחרות בעולם, הגיעה לצומת; עליה להחליט אם להמשיך ב”עניינים כרגיל” או להנהיג שינוי משמעותי. מה טיבו של שינוי זה? כיצד מבצעים אותו? מתחילים בסיעור מוחות וממנו ממשיכים בתהליך מובנה וממושך של היוועצות, הקשבה ובניית אמון.

עורכי האסופה פנו לאנשי חינוך – אנשי הגות, מחקר ומעשה – ולמורים ולתלמידים, וביקשו מהם להציע חזון מעשי למערכת החינוך, ולענות תוך כדי כך על השאלה: מה חייבת מערכת החינוך שלנו לעשות כדי להשתנות באופן משמעותי ולשפר את רמת המצוינות של התלמידים ואת רמת השוויון ביניהם?

המאמרים בספר חולקו לשישה שערים: חזון – מאמרים המציעים אופק חדש למערכת החינוך; תכנית – מאמרים המציעים למערכת החינוך מתווה מעשי; הוראה – מאמרים המציעים דפוסי הוראה ולמידה אחרים; צדק חינוכי – מאמרים המציעים דרכים לקדם את השוויון במערכת החינוך; חינוך ממוקד – מאמרים המתרכזים באוכלוסיות תלמידים מיוחדות; חינוך מבפנים – תלמידים המספרים כיצד הם חווים את בית ספרם ומה יש לעשות כדי לקדם אותו ואת מערכת החינוך בכלל.

הספר מיועד לכל מי שמתעניין במערכת החינוך שלנו, חרד לאיכותה ורוצה להצטרף לבניית עתידה. כל מי שרוצה להביע את דעה מנומקת בנושא ולהסעיר מוחות, מוזמן לשלוח מאמר לאתר האינטרנט של הספר, שימשיך לפתח ולהעמיק את רעיונותיו.

פרופסור יורם הרפז הוא מרצה במכללת בית ברל

אלי הורביץ הוא מנכ”ל קרן טראמפ

****
לספר חינוך בצומת הוקם אתר אינטרנט המרכז בתוכו את אסופת המאמרים מהספר ועוד מגוון מאמרים שנכתבו ע"י אנשי חינוך ומאפשר במת שיח על עתיד החינוך בישראל מוזמנים להיכנס http://edubook.brancoweiss.org.il/
עמודים: 448

תוכן העניינים

לאסופת המאמרים באתר האינטרנט http://edubook.brancoweiss.org.il/

תוכן העניינים

הקדמה

שער 1: חזון

שער 2: תכנית

שער 3: הוראה ולמידה

שער 4: צדק חינוכי

שער 5: חינוך ממוקד

שער 6: מתוך הכיתה

מפתח מושגים ושמות

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023