ספרים

90
ש"ח

90הוספה לסל

שינוי ושיפור במערכות חינוך

גל פישר וניר מיכאלי
הספר שינוי ושיפור במערכות חינוך כולל שני סוגי מאמרים: מאמרים מתורגמים ומאמרים מקוריים שנכתבו במיוחד לאסופה זו.

המאמרים המתורגמים הם נקודות ציון בספרות על שינוי בית-ספרי. הם פורשים לעיני הקורא שורה של תובנות רחבות ומבוססות. המאמרים שבמקורם נכתבו בעברית מתארים ומנתחים בקצרה ניסיונות מגוונים לשינוי בית-ספרי בישראל. מאמרים אלו מקיים דיאלוג עם הנושאים המרכזיים של המאמרים המתורגמים, מעלים שאלות ומציעים הצעות ליישום תהליכי שינוי בית-ספרי בשדה החינוך בישראל.
עמודים: 268

תוכן העניינים

הקדמה / חיים אדלר

מבוא: שיוי בחינוך - על למקומן של ההוראה והלמידה / ניר מיכאלי וגל פישר

שוב ושוב חוזרת הרפורמה / לארי קיובן

רפורמה חינוכית והאקולוגיה של החנוך הבית-ספרי / אליוט ו' אייזנר

סדירויות ארגוניות והתנהגותיות / סימור ב' סרסון

קהילות חשיבה: מודל פדגוגי לשינוי בית ספרי / ניר מיכאלי וגל פישר

מקצוע ההוראה: ככל שמשתנה, נותר בעינו / דיוויד ק' כהן

החומר, הכלים והיצירה: קבוצת לימוד ועבודה של מורים - זירה לשינוי ובנייה בבית הספר / שבי גוברין

הכלה והדרה בשינוי החינוכי: תגובות רגשיות של מורים והשלכותיהן על מנהיגות / אנדי הרגרייבס

אחריות לשינוי בית ספרי: ניתוח מזווית הראייה של מורה מוביל / יודיק אביעד

הפשרה של הוארס: הדילמה של התיכון האמריקני / תאודור ר' סייזר

שיפור שיטתי וארוך טווח של ההוראה במחוז מס' 2, ניו-יורק / ריצ'רד פ' אלמור ודיאנה ברני

חלום שהתממש: מחשבות של מנהלת מובילת שינוי / סמדר ייגר

בראשית היה רעיון... על האקדמיה בתור סוכן שינוי בית ספרי / ראיון עם דוד חן

ארגון, שוק וקהילה - אסטרטגיות שינוי: מהי דרך הפעולה המיטבית לשינויים עמוקים בבית הספר? / תומס ג' סרג'ובני

על הכותבים

על העורכים

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023