מאמרים

שיח פדגוגי מיטבי

תוכנית אימון וליווי למורים, המבוססת על ידע תיאורטי ומעשי, החיוני למורה על מנת לתפקד כמקצוען פדגוגי.

התוכנית לקידום שיח פדגוגי מיטבי פועלת בשיטת מניפה: מנחה מטעם מכון ברנקו וייס עובד עם עד שבעה מורים על שיח פדגוגי בכיתה: שאילת שאלות, גיוון שיטות הוראה ועוד. העבודה נעשית הן בערוץ קהילתי: יצירת קהילה חושבת של מורים בליווי מומחה מטעם מכון ברנקו וייס תוך הכשרה מתמדת והקניית תכנים של פרקטיקות יישומיות, והן בערוץ אישי: ליווי המתמקד בביצועי המורה תוך צפייה, משוב ותכנון שיעור, הקניית הרגלי שיח ועוד. לאחר שנה, מועברים התכנים בהדרגה למורים אחרים בבית הספר, וכן הלאה.

 

מה מציעה תוכנית שיח פדגוגי מיטבי

התוכנית שואפת להשפיע על תהליכי ההוראה של המורים, שתוביל לשיפור תהליכי הלמידה של התלמידים בבתי הספר. התוכנית כוללת:

 • היכרות עם מאפייני השיח הרצוי והמצוי בכיתה והבנתם.
 • רכישה והטמעה של כלי הוראה לקידום השיח הפדגוגי המיטבי ולחינוך להבנה.
 • הבניית תפיסת תפקיד המורה כאיש מקצוע רפלקטיבי.
 • יצירת קהילת עמיתים לומדת וביקורתית.
 • ימי ההנחיה מגוונים ועשירים, והצוות נהנה מליווי של מנחה פדגוגי מטעם מכון ברנקו וייס, שתומך במורים גם ברמה האישית באמצעות מפגשים פרטניים, תצפיות ומשובים, וגם ברמה הקהילתית באמצעות מפגשים קבוצתיים ועידוד למידה הדדית.

תרומת תוכנית שיח פדגוגי מיטבי

תרומה למורי בית הספר. התוכנית של מכון ברנקו וייס לקידום שיח פדגוגי מיטבי מעשירה את רפרטואר ההוראה של המורים ומחזקת את עבודת הצוות בבית הספר. המורים מקבלים כלים פרקטיים ליישום בכיתה ונהנים מפירות התוכנית.

תרומה לצוות המוביל. העצמת אנשי הצוות תהפוך אותם לדמות דומיננטית בבית הספר, המהווה כתובת להתייעצות מקצועית. הצוות המוביל יסייע בהתוויית מדיניות פדגוגית בבית הספר ויוכל להשפיע על קבלת ההחלטות בבית הספר.

תרומה למנהל בית הספר. התוכנית לקידום שיח פדגוגי מיטבי יוצרת משאב מקצועי לפיתוח ההוראה והלמידה בבית הספר. באמצעות התוכנית המנהל מעצב סדר יום המעמיד את ההוראה והלמידה במרכז העשייה הבית-ספרית.

תרומה לבית הספר כולו. התוכנית לקידום שיח פדגוגי מיטבי תבסס תרבות פדגוגית בית ספרית. התוכנית ההדרגתית תשפיע לטובה על כל המערך הפדגוגי של בית הספר, והמורים ייכנסו לכיתות מצוידים בכלי הוראה מגוונים.

תרומה לתלמידי בית הספר. התוכנית לקידום שיח פדגוגי מיטבי תורמת לא רק לשיפור ההישגים בכישורי שפה, אלא גם ללמידה משמעותית ולפיתוח חשיבה בקרב התלמידים.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023