כלי חשיבה ולמידה

פנקס עיתונאים

שגרה להפרדה בין עובדות לבין תחושות.

מה המטרות?

 • לסייע בהשלטת סדר ברעיונות וברגשות, על מנת שניתן יהיה לבחון מצבים שבהם עצם ההגינות עומד בסכנה.
 • לקדם את האבחנה הדקה בין מידע לבין נקודת מבט, וזאת במטרה להבהיר ולאפשר שיפוט באופן טנטטיבי..

איך עושים זאת?

1
זהו מצב, סיפור או דילמה למטרות דיון.
2
בקשו מהתלמידים לזהות את העובדות ואת האירועים של הסיטואציה. בעת שהתלמידים מציינים מהם, שאלו אם מדובר בעובדות ברורות, או אם הם זקוקים למידע נוסף אודותיהן.
3
לאחר מכן, בקשו מן התלמידים לציין מהן המחשבות והתחושות של הדמויות/המשתתפים המעורבים בסיפור. בעת שהתלמידים מציינים מהן, שאלו אם מדובר בעובדות ברורות, או אם הם זקוקים למידע נוסף אודותיהן.
4
לאחר הדיון, בקשו מהם לשפוט את המצב כמיטב יכולתם, על בסיס המידע הזמין.

מתי ולמה להשתמש?

 • בעת דיון בדילמות מוסריות, בין אם דמיוניות או אמיתיות, בנושאים הלקוחים מן ההיסטוריה, הספרות או המדע.
 • לאחר קריאת פרק או צפייה בסרטון או במופע.
 • בעת חשיבה אודות אירועים ממשיים הלקוחים מחיי היום יום בפועל.
 • שגרה זו יעילה בעיקר כ"חקירת ביניים", לאחר שכבר נחשף מידע מסוים אודות מצב נתון. ייתכן שהעניינים הופכים מורכבים יותר, או שמתגלעים חילוקי דעות. ייתכן שדעות נתפסות כעובדות, או שהדברים הופכים "בעייתיים". השתמשו בשגרה כדי להתעמק בסוגיה, או כדי להבהיר מחשבות אודותיה, או אפילו כדי להבהיר מהי הבעיה.

קדימה מיישמים: טיפים ליישום מוצלח

 • מומלץ להציג את השגרה הזו בפני הכיתה כולה. בהמשך, התלמידים יוכלו לעבוד בנפרד או בקבוצות קטנות, תוך שימוש בגיליון התיעוד שבדף הבא.
 • התלמידים מתבקשים לדמיין כי הם עיתונאים, על מנת שיוכלו להבחין בין עובדות של אירוע או נושא נתון, לבין המחשבות והרגשות של הדמויות המעורבות. עמדתו של העיתונאי מסייעת לתלמידים להבהיר סוגיות ונקודות מחלוקת והסכמה, על ידי כך שהיא מאפשרת להם להתרחק מעמדתם שלהם או מן ההבנה הראשונית של המצב הנתון.
 • היעזרו לשם התיעוד בגיליון התיעוד המצורף. רשמו את התגובות בחלק המתאים של התרשים. הקפידו שהילדים ידברו אודות הדמויות ולא אודות המחשבות או הרגשות שלהם. עם השלמת הפנקס, השגרה מבקשת מן הילדים לשפוט באופן מושכל.

אפשר ליישם גם ב:

 • חקירת אירוע כמו מריבה, תאונה
 • בעת משפט מבוים על אירוע היסטורי או ספרותי או סרט.
 • בעת תכנון כתיבת תסריט או סיפור, כשרוצים להכניס מתח וערפול.
צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023