ספרים

אזל מהמלאי

פיסיקה לכל – עקרונות מדע החומר והאנרגיה

פול ג' היואיט
הספר “פיסיקה לכל” עוסק במהותה של הפיסיקה: חוקי הטבע והקשרים הענפים שבין מכלול התופעות. הרעיונות הפיסיקליים הנסקרים בספר מוצגים בצורה בהירה ומובנת לכל, תוך התמקדות בהיבט המושגי, בשונה מהתמקדות בהיבט הטכני-חישובי. פרקי הספר השונים מלווים בתרגילים רבים. הספר מיועד למורים ולתלמידים בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה, לסטודנטים ולמשתלמים, כולל אלו שעיקר התמחותם במקצועות הלא מדעיים..

עמודים: 734

תוכן העניינים

חלק א' מכניקה

2. תנועה על קו ישר

3. תנועה במסלול לא ישר

4. פרק חוקי התנועה של ניוטון

5. תנע

6. אנרגיה

7. תנועת סיבוב

8. כבידה

9. תנועת לוויינים

חלק ב' תכונות החומר

10. המבנה האטומי של החומר

11. מוצקים

12. נוזלים

13. גזים ופלזמה

חלק ג' חום

14. טמפרטורה, חום והתפשטות

15. מעבר חום

16. שינויים במצב הצבירה

17. תרמודינמיקה

סוף דבר

נספח א' מערכות היחידות

נספח ב' עוד על תנועה

נספח ג' עוד על וקטורים

נספח ד' גידול מעריכי וזמן הכפלה

מונחים

מפתח

מקור הצילומים

דברי תודה

צרו קשר

    הירשמו לניזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023