מאמרים

עיקרון הביצוע

בהוראה משמעותית המורה מייצר מערך של פעולות המאפשר לתלמידים לבנות את הידע שלהם בעצמם ולייצג אותו עבור עצמם

עקרון הביצוע זה כמו…

נופר בנימין היא מנחה פדגוגית ובעלת תעודת הוראה במדעי החברה. כמנחה פדגוגית היא מנחה ומלווה מורות ומורים כחלק מתהליך הפיתוח המקצועי.

עיקרון הביצוע

מתוך: "תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית"

מעל מעשה ההוראה מרחף תמיד החשש ליפול לתוך סתמיות. זהו החשש שהידע יהפוך למה שנהוג לכנות "ידע שביר". דהיינו, פריט מידע שמאוכסן בזיכרון של התלמיד (במקרה הטוב) והוא איננו קשור, מחובר או מהדהד בעולמו או בעולמות ידע אחרים. אנו עשויים לדבר על שיר ולנתח אותו, מבלי לחוש את מהותו ומבלי לראות כיצד אנו משתקפים בתוכו. אנו עשויים ללמוד עובדה היסטורית, מבלי להבין את משמעותה ואת הקשריה המרובים. אנו עשויים ללמוד נוסחאות ואת השימוש בהן, אך לעמוד חסרי אונים כאשר המציאות מצריכה גמישות בשימוש בהן. כשידע הוא סתמי, הוא הופך לסגור בתוך עצמו ומאבד מגמישות המשמעות שלו. אנחנו מאבדים את היכולת "להעתיק" אותו לשדות חדשים ולעשות בו שימוש מעבר למה ששואלים אותנו. אבל מסתתר כאן חשש נוסף, סתמיות של ידע הופכת את חווית האדם המחזיק בו לסתמית. זה אחד מפניה של הלמידה הלא-משמעותית. כדי להקטין את הסיכוי לכך, עלינו לבצע. הביצוע הוא כרטיס הכניסה למשחק המשמעות. לפיכך, אנו מחויבים ליצור ולאפשר לתלמיד הזדמנויות לביצועים.

כיום כבר מדובר באמת פדגוגית מוסכמת – תהליך הלמידה מצריך פעילות של הלומד ומצריך חיבור בלתי פוסק של הידע החדש לידע הקודם של התלמיד. אם אני לומד מושג חדש, אני צריך לקשור אותו לרשת מושגים הקיימת שלי. עוצמת הלמידה קשורה לעוצמת הרשת הבנויה סביבה. בתחילת הלימוד רשת המושגים סביב מושג כמו דמוקרטיה הוא מצומצם ונובע בעיקר מן הסביבה בה גדל התלמיד, בסוף תהליך הלמידה, אנו יכולים לצפות לרשת רחבה יותר שכוללת מושגים נוספים, כגון: הפרדת רשויות, זכויות, בחירות, שמות של מדינות, משברים היסטוריים, שמות של פוליטיקאים בהווה ובעבר ועוד ממין זה.

פעילות של התלמיד מאפשרת בנייה של הידע הנלמד

אף אחד לא יכול לבצע קשירה או חיבור אלו עבור התלמיד. עליו לבצע זאת בעצמו. אך הביצוע הוא רק תנאי ראשוני. כדי להימנע מסתמיות הידע, וכדי להימנע מביצועים טריוויאליים שאפשר למצוא ללא הפסק במערכת הפדגוגית, עלינו לתכנן ולאפשר לתלמיד לבצע ביצועים מורכבים יותר. ביצועים אלו מכונים ביצועי הבנה.

ישנן שתי גישות עקרוניות לשאלת ההבנה. אחת היא שהבנה היא תהליך פנימי המתרחש בתודעה. מה שאנו יכולים לכנות גישת ה"וואו" או "נפילת האסימון". אני מסביר, מרצה או נואם ומניח שבאופן מסוים כל מה שנאמר מסתדר בתודעתו השונה והייחודית של מי שלכאורה מקשיב לי. אנו עשויים לחפש סימנים ל"הבנה" הזו. בדרך כלל הסימן הוא מבט מבין. אבל ישנה גישה אחרת. גישה זו גורסת שהבנה מתרחשת רק כאשר אנו מבצעים.

הבנה לא ניתנת ולא נאמרת, אלא נבנית על ידי בעליה. עליו לבנות את ההבנה שלו. אנו מכירים זאת מעולמנו. פעמים רבות נכנסנו ללמֵד נושא בפעם הראשונה, ואז גילינו שעד לאותו רגע לא הבנו באמת את הנושא הזה. ההבנה נבנתה במהלך ביצוע פעולות ההוראה. משום כך יש צורך לאפשר כמה שיותר ביצועים שיאפשרו את בניית ההבנה: להסביר, להדגים, להשוות, לתת דוגמה, להציע מטאפורה למושג הנלמד ועוד שורה של ביצועים שהספרות מציעה. באופן זה אנו מאפשרים את שבירת סתמיות הידע, יוצרים חיבורים למרחבי ידע נוספים, יוצרים פעילות של התלמיד שמאפשרת בנייה של הידע הנלמד ומקרבת אותו למקום האותנטי של קיום הידע – השימוש שלו בעולם והאופן שבו הוא נוצר ונרכש.

אך מעבר להישג הפדגוגי הגדול מסתתר הישג ערכי עצום. הביצוע של התלמיד מאפשר לו לשבור את הסתמיות וחוסר המשמעות שלו בכיתה ובמרחב הפדגוגי. הוא מאפשר לו נוכחות ונראות ההכרחיים כל-כך לתחושת המשמעות שלו. בזכות הביצוע אני יכול לראות אותו ולראות את ההדהוד של עולמו הפנימי – הוא מפסיק להיות שקוף. ביצוע ההבנה מאפשר לו לקפוץ מעל לביצוע הטריוויאלי, השגרתי, האחיד, ולבטא באופן אותנטי את חיבור הידע שלו. פעמים רבות תכנון של ביצוע נכון יגלה לתלמיד ידע רב שהיה גלום בתוכו ורק חיכה לצינור הנכון שיאפשר לו להתגבש ולהתבטא בעולם. הוא מאפשר לו לשחק את משחק משמעות הידע ולתרום את תרומתו הייחודית לידע זה. באמצעות הביצוע ייצא התלמיד מסתמיותו, ובאמצעות ביצוע ההבנה ייצא הידע מסתמיותו.

מעבר להישג הפדגוגי ולא פחות חשוב – הביצוע מאפשר לתלמיד לשבור את הסתמיות וחוסר המשמעות, מאפשר לו נוכחות ונראות ואת הדהוד עולמו הפנימי

ביצועים גמישים הדרך להבנה

יורם הרפז מסביר בסרטון שלהלן מדוע יש להתייחס להבנה במונחים של ביצועים – ביצועי הבנה

ביצועי הבנה – ד”ר יורם הרפז, המכללה האקדמית בית ברל

הבנה מתפתחת, וגם מופגנת, באמצעות ביצועה של הבנה

ביצועי הבנה

ביצועים כפיגומים

לסביבה יש חשיבות מכרעת בהתפתחותו האינטלקטואלית של הילד, כך גרס ויגוצקי. על פיו, עיקר ההתפתחות מתרחשת באמצעות תהליך של הפנמה, כלומר קליטת הידע מתוך הקשר. חלק הארי מן המידע שמפנים הילד מתרחש כתוצאה מאינטראקציות עם הסביבה. את המידע שהילדים קלטו מהסביבה הם מפנימים, וכך הופכים אותו לשלהם. ויגוצקי גרס כי הסביבה מעניקה לילד הנחיה אישית, המותאמת למידת התקדמותו במהלך ניסיונותיו להתמודד עם משימה מסוימת הדורשת פתרון. בתהליך זה המכונה פיגום (scaffoldingg), הסביבה פועלת באופן מכוון להגברת המוטיבציה של הילד ולחיזוק יכולתו להמשיך במאמציו בדרכו לפתרון הבעיה העומדת לפניו. בניגוד לקביים הפיגום הוא תמיכה זמנית, לבנין כמו לילד.

ה'פיגום' הנו מונח מטפורי הבא להסביר את טיבה של האינטראקציה הלימודית. כאשר מבוגר וילד עובדים במשותף על משימה מסוימת תרומתו של המבוגר וזו של הילד מתגוונים לפי יכולותיו של הילד. כאשר הילד מראה יכולת מסוימת המאפשרת לו להיות מעורב במשימה כלשהי המבוגר 'בונה' סביבו 'פיגומים' למשל, שואל שאלות מכוונות, מגיש חומרים מסוימים, וכך, בעזרת סיוע משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי יכולתו של הילד.

ביצועים שונים שהמורה מזמן לתלמידים יכולים להיבנות בהדרגתיות ולהוות פיגומים.

פיגום הפיגומים הוא השפה. מורה טוב תומך בהבנה של תלמידיו באמצעות פיגומים שונים – מטפורות, מודלים, אנלוגיות, דוגמאות.

אחד הפיגומים היעילים ביותר הוא מטפורה – הבנת מושג באמצעות מושגים הלקוחים משדה משמעות אחר. למשל, במקום "הבנתי" – "נפל לי האסימון" (האסימונים נעלמו מזמן, אבל המטפורה עדיין עובדת). המילה understand עצמה היא מטפורית – הבנה כגילוי או כהמצאה של מה ש"עומד מתחת" לתופעות.

פיגום יעיל אחר הוא אנלוגיה – לחשוב על דבר לא מובן (מטרת ההבנה) כמו על דבר מובן (אנלוג): חשמל במוליך (מטרת ההבנה) הוא כמו מים בצינור (אנלוג); הלב (מטרת ההבנה) הוא כמו משאבה (אנלוג) וכו'.

פיגום אחר הוא מודל. אנשים מבינים כאשר הם מצליחים לבנות בתודעתם מודל מנטלי תואם דברים בעולם. אם יש לכם בראש מפה של העיר (מודל מנטלי), אתם מבינים איך היא מסודרת בחלל ואיך להגיע ממקום למקום.

עיקרון הביצוע – איך זה בפועל?

הקשר בין ביצועים והבניית ההבנה

הבנתם של לומדים נבנית על ידם תוך כדי השוואה לידע ולתפיסות הקיימים אצלם אל מול התכנים הנלמדים. כמו שפיאז'ה ניסח ורבים חיזקו ממצאיו במחקרים נוספים, הלומדים "מטמיעים את העולם בהתאם למה שהם כבר יודעים. הפרת האיזון שלהם עם העולם מתרחשת כאשר הם חשים חוסר התאמה בין תוצאה רצויה [מה שמתאים למה שהם חושבים] ותוצאה ממשית של פעילותם או כאשר הם חווים ניגוד בין נקודות מבט שונות" (אקרמן). כדי לזמן את הסתירה וחוסר ההתאמה ולהוביל לשינוי תפיסתי או כדי להעמיק את התפיסה הקיימת (אם אינה סותרת) יש לזמן ללומדים התנסויות וביצועים מגוונים.

ביצועים מגוונים, המאירים ומדגישים היבטים שונים של הנושא הנלמד, יזמנו התמודדות אחרת עם התפיסה הקיימת והתמודדות עם תופעות ושאלות שלא עלו קודם. כאשר ההתנסויות והביצועים מערבים רגש, עשייה פיסית, הפעלת חושים שונים ואינטליגנציות מגוונות מתרחש עירור של אזורים רבים יותר במוח, נוצרת רשת קשרים ענפה שמגדילה את הסיכוי לזיהוי סתירות ועירור התפיסה הקיימת ומזמנת תפיסה אחרת או עמוקה יותר של הנושא הנלמד וביסוס של התפיסה הנלמדת.

מכאן, ביצועי ההבנה יכולים להוביל לבנייתה של הבנה ולכן יש חשיבות לשלבם גם בעת הלמידה ולא רק לשם הערכה סופית.

הלמידה תוך כדי ביצוע ועשייה תורמת לא רק ללמידת התכנים אלא גם, ולא פחות חשוב, ללמידת מיומנויות שונות (מיומנויות חשיבה ומיומנויות פיסיות) החשובות לא פחות מהתוכן.

בביצועי הבנה לשם למידה יש חשיבות למשוב וחזרה על הדברים כדי לבסס הלמידה וההבנה. פרופ' אדית אקרמן מסבירה איך היא רואה את ההבדל בין פעלתנות/תעסוקה לבין ביצועים קמדמי למידה והבנה "אני רוצה לטעון שבהתנסות ישירה נוסח hands-on אין די. פעילות בלבד היא חסרת משמעות אם אין בה יסוד של הערכה מחדש של תוצאותיה. והדבר נכון גם ברמה הסנסומוטורית. אנשים מעריכים את פעילותם לאור מה שנעשה לפני כן ולאור מה שפעילות זו אמורה היתה להשיג. מבחינה מושגית היחידה הבסיסית ביותר שבה יש לעיין היא לא פעולה אלא פעולה מחזורית הכוללת הערכה של התוצאות ושינוי הפעולה לאור הערכה זו."

ביצוע כדרך להערכת הבנה

הערכה על ידי ביצוע
איך להביא את התלמידים להביע את מה שהם יודעים? איך למנוע תסכולים מיותרים? איך להגיע להצלחה?

בסרטון הבא מוצג המחוון לבקרה על רמת המבניות במשימות ביצוע לשם הערכה.

עיקרון הביצוע – מה זה תורם ולמי?

עיקרון הביצוע והפן הרגשי-ערכי במשחק המשמעות

מעבר לתרומה של הביצועים להבנת הנלמד בפן הקוגניטיבי יש לו גם תרומה רבה בפן הרגשי-ערכי של יצירת משמעות. כאשר התלמיד מבצע הדבר מוסיף משמעות רבה ללמידה, מחבר אותו לחוויות ותמונות אישיות וחברתיות הקשורות לנושא או להתנסויות קודומות וזה לא "סתם עוד משהו שהמורה אמרה"..

תכנון ביצועים הקרובים לעולמם של התלמידים מבחינת תחומי עניין, תקופת זמן, אינטליגנציות מגוונות, דרכי ביצוע אפשריות מזמנים יצירת משמעות של התכנים הנלמדים לעולם התלמידים. למשל, כתיבת מכתב של חלוצה בימי העלייה השנייה אל אמה בגולה על תנאי החיים בארץ ישראל ועל מהם הדברים המשמחים והקשים שהיא חווה; או תכנון מבנה בי"ס על שטח נתון כשנתונות מגבלות של מספר חרים ושטחם. משימות כאלה ואחרות מעבירות את "הסיפורים העתיקים" של העלייה השנייה או את "הנוסחאות היבשות" של הגיאומטריה קרוב הרבה יותר לעולמם וזמנם שהלומדים. לעיתים הם יכולים גם לבצע את המשימה במגוון דרכים, כאלה הקרובות לליבם ושהם מרגישים בהן בטוחים יותר. ביצועים כאלה נותנים משמעות לתכנים ומהדהדים בעולמם הפנימי של הלומדים.

העבודה על משימות הביצוע והתוצרים לאורך הדרך ובסופה מהווים הזדמנות לתלמיד להביא לידי ביטוי את הידע, הכישורים, הכישרונות והניסיון ולמעשה לחבר את הנלמד לעולמו. תוצרי ביצוע מהווים גם אינדיקציה מוחשית לתלמידים לחשיבה שלהם ויכולים לתת תחושת סיפוק וביטחון גם לאורך הדרך וגם בסופה "כשיש משהו ביד" שניתן לראות ולהתייחס אליו ולא רק משהו מופשט בראש.

באמצעות הביצוע ייצא התלמיד מסתמיותו, ובאמצעות ביצוע ההבנה ייצא הידע מסתמיותו.

כלים, שגרות ו"שאר ירקות" להיכרות עם ביצועים

מיון ביצועי הבנה

דייויד פרקיס מנה שבעה ביצועי הבנה אך יש עוד נוספים ומגוונים. יורם הרפז, מציע בפרק להבין זה לבצע שמונה עשר ביצועי הבנה וממיין אותם לשלוש קבוצות ובכל קבוצה כמה ביצועים. ניתן להבחין ששלוש הקבוצות מייצגות רמות חשיבה אחרות.

להציג ידע – לבטא ידע במילים שלך; להסביר ידע באופן בהיר; להמציא פרשנויות לידע; לבנות מודל לידע; לייצג ידע בדרכים שונות; לתאר נקודות מבט שונות על ידע.

לפעול על ועם ידע – לנתח ידע לגורמים (אנליזה); לאחד פרטי ידע לתמונה גדולה (סינתזה); למקם ידע בהקשר עשיר; ליישם ידע להקשרים חדשים; להביא דוגמא, להמציא מטפורה, לעשות השוואה, לעשות הבחנה; לבצע הכללה מפריט ידע; לחזות תוצאות או השלכות של ידע.

לבקר וליצור ידע – להצדיק ולנמק ידע; לגלות בעיות או מתחים בידע; לשאול שאלות מעניינות על ידע; לחשוף הנחות יסוד של ידע; לנסח ידע סותר לידע; ליצור ידע על בסיס ידע

מיזוג החשיבה בלמידה כביצועי הבנה

מיזוג החשיבה בלמידה היא גישה מעמיקה ללמידה ההופכת שיעורים שונים לאירועי חשיבה ולמידה. להוראה בגישת מיזוג החשיבה מטרות בשני תחומים: בתחום התוכן מטרתה להעמיק את הבנת החומר ולשפר את יכולת ההתמודדות העצמית של התלמידים עם מטלות לימודיות; בתחום החשיבה, מטרתה לטפח חושב מיומן.

אל המיומנויות המובאות בשלושת הספרים ניתן להתייחס כביצועי הבנה. גם מבנה השיעור מוביל ללמידה בה נדרשים התלמידים לביצועים בחלק של ה"חשיבה הפעילה" וגם בשלב של ה"יישום והעברה".

מיזוג החשיבה בלמידה כביצועי הבנה
מיזוג החשיבה בלמידה היא גישה מעמיקה ללמידה ההופכת שיעורים שונים לאירועי חשיבה ולמידה. להוראה בגישת מיזוג החשיבה מטרות בשני תחומים: בתחום התוכן מטרתה להעמיק את הבנת החומר ולשפר את יכולת ההתמודדות העצמית של התלמידים עם מטלות לימודיות; בתחום החשיבה, מטרתה לטפח חושב מיומן.

אל המיומנויות המובאות בשלושת הספרים ניתן להתייחס כביצועי הבנה. גם מבנה השיעור מוביל ללמידה בה נדרשים התלמידים לביצועים בחלק של ה"חשיבה הפעילה" וגם בשלב של ה"יישום והעברה".

להרחבת הדעת

עיקרון הביצוע ועקרונות אחרים

מהי משימת ביצוע?

משימת ביצוע היא פעילות לימודית או לשם הערכה המבקשת מהתלמידים לבצע ולהדגים את הידע שלהם, את הבנתם ואת מיומנותם. ג'יי מקטאי, כותב הבלוג What is a Performance Task, מציע שבעה מאפיינים למשימות ביצוע ונותן דוגמאות להתבטאות כל אחד מהמאפיינים.

 

למידה והערכה מבוססות ביצועים

הסבר (באנגלית) מה הכוונה בלמידה והערכה מבוססות ביצועים ומדוע זה טוב וכמה עצות מהירות לגבי ביצוע בפועל של למידת ביצועים (Performance-Based Learning – How it Work)

 

עיצוב הערכה מבוססת ביצועים

כדי שהערכה תהיה משקפת ויעילה ותוביל את התלמיד להראות את שהבין יש להשקיע חשיבה רבה בעיצוב הערכה מבוססת ביצועים.

צרו קשר

    הירשמו לניוזלטר שלנו

      אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

      © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023