מאמרים

סוגים של נטיות חשיבה

פרקינס ועמיתיו בפרוג'קט זירו הגדירו נטיות חשיבה כזיקות והרגלים של השכל המסייעים לחשיבה פורייה; וכן, מגמות קבועות באופן החשיבה, כפי שהן משתקפות לאורך זמן במצבי חשיבה שונים. לדבריהם, נטיות חשיבה הן מגמות להפעיל דפוסי חשיבה מסוימים.

המושג "נטייה" כולל שלושה מרכיבים: דחף (Inclination), רגישות (Sensitivity) ויכולת (Ability).
"דחף פירושו מניע לחשוב באופן מסויים המורגש כמחויבות והתלהבות; רגישות פירושה ערנות להזדמנויות חשיבה – מקרים שראוי להפעיל בהם חשיבה מסוג מסוים; יכולת פירושה כשירות ממשית לחשוב בואפן מסוים".

שבע נטיות יסוד

פרקינס ועמיתיו פיתחו תיאוריה של נטיות חשיבה (thinking dispositions) הכולל שבע נטיות יסוד, המקיפות לדעתם את כל (או כמעט כל) מה שכרוך בחשיבה טובה. הנטיות הן:

 • נטייה לרוחב אופקים ולהרפתקנות: דחף לפתיחוּת ולראייה אל מעבר לנתון, לבחון הנחות יסוד ונקודות מבט חלופיות, למתוח גבולות ולשחק ברעיונות, לחקור ולהמציא פרשנויות; רגישות לדיכוטומיות, לדוגמטיות, להכללות גורפות, לצרות אופקים, לצמידות לנקודת מבט אחת; יכולת לזהות השערות, לבחון דברים מנקודות מבט מגוונות, לחשוב באופן גמיש ואמפתי
 • נטייה לסקרנות אינטלקטואלית מתמשכת: דחף לחקור ולדרוש, למצוא ולהמציא בעיות, לתהות, לשאול, לברר; רגישות לשאלות שלא נשאלו, להיבטים נסתרים, לפערים בידע ובהבנה, למה שנסתר; יכולת להתבונן מקרוב, לתהות על הנחות, לנסח שאלות פרובוקטיביות, ללכת עד הסוף במסלול חקירה.
 • נטייה להבהרה ולחתירה להבנה: דחף לבהירות, להבנה, לעיגון רעיונות בהתנסות, לחפש קשרים לידע קודם, לחדד מושגים, להביא דוגמאות, לרדת לשורשי הדברים; רגישות לאי-בהירות וערפול, לשטחיות לשאלות קשות; יכולת להציג שאלות נוקבות ולבנות המשגות מורכבות, להדגים וליישם רעיונות, לערוך אנלוגיות והשוואות, להבחין ולמיין.
 • נטייה לתכנון ולחשיבה אסטרטגית: דחף להציב יעדים, להכין תוכנית, לגשת לדברים באופן מחושב, לחשוב מראש; רגישות לחוסר מטרה וכיוון ולחשיבה אקראית ומתפזרת; יכולת להעמיד יעדים, לתכנן דרכים חלופיות, לחזות תוצאות אפשריות.
 • נטייה לזהירות אינטלקטואלית: דחף לדיוק, לארגון מושגי, ליסודיות; רגישות לאפשרות של טעות, לחוסר ארגון, להעדר עקיבות ודיוק; יכולת לעבד מידע באופן מדויק, להחיל סטנדרטים אינטלקטואליים, להטיל סדר אל אי-סדר.
 • נטייה לחיפוש סיבות או נימוקים ולהערכתם: דחף לספקנות בריאה, לבחינת דעות מוטות, לחפש ולדרוש צידוקים, לגלות את תשתית האמונות; רגישות לבסיסי הראיות, לשטחיות והכללת-יתר, לפערים בידע; יכולת להבחין בין סיבה ותולדה, לטעון באופן לוגי, להעריך נימוקים.
 • נטייה למטא-קוגניטיביות: דחף למודעות עצמאית ולפיקוח על אופני החשיבה, לחשוב לאחור ולתת דין וחשבון עצמי על מהלך החשיבה, לאתגר את עצמך; רגישות לאובדן שליטה על החשיבה של עצמך, למצבי חשיבה מורכבים המצריכים בקרה עצמית, לבחינה מחודשת של אירועי חשיבה; יכולת להפעיל בקרה על מצבים מנטליים, לתפוש את החשיבה כפעילות פרשנית, לחשוב על חשיבה קודמת, להערכה עצמית.

דחף פירושו מחויבות והתלהבות; רגישות פירושה ערנות להזדמנויות; יכולת פירושה כשירות ממשית

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023