מאמרים

סגנונות חשיבה, פעולה ותקשורת – הטיפוסים הפסיכולוגיים של יונג – מאמר מבוא

עובד מתוך הספר "ללמוד בקצב שונה" / פט ברק גילד וסטיפן גרגר, הוצאת מכון ברנקו וייס, 1997

מהו הקשר בין סגנון חשיבה לבין תקשורת? מדוע בני אדם מתנהגים בדרכים שונות כתגובה לסיטואציה זהה? קרל ג' יונג מציע הסבר לדגמי התנהגות, בספרו "טיפוסים פסיכולוגיים" שהתפרסם בשנת 1921. עבודתו של יונג בספר זה השליכה על סוגיות רבות בתחום הפסיכולוגיה בכלל, ובחינוך וניהול בפרט.

מהו "טיפוס פסיכולוגי"?

לפי יונג, כל אדם בריא בנפשו חייב לפעול במגוון דרכים בהתאם לנסיבות השונות בחייו. כל אדם נוטה לפתח דגמים נוחים הגורמים לו להתנהג בדרכים צפויות מסוימות, שהופכות להיות הסגנון האישי של כל אחד. יונג כינה את דגמים אלה "ארבעת הטיפוסים הפסיכולוגיים".

את ארבעת הטיפוסים הפסיכולוגיים חיבר יונג לשני מצבים בחיים: מצב שבו אנו תופסים את סביבתנו ומצב שבו אנו שופטים התרחשות מסוימת. יונג פירט אמנם ארבעה טיפוסים של סגנונות חשיבה ופעולה, אך הסביר שכל אדם משתמש בסגנונות השונים במהלך חייו. עם זאת, כל אדם נוטה להעדיף סגנון חשיבה שונה.

סגנון תפיסת העולם

על פי יונג, אנשים בריאים בנפשם מבינים את חוויות החיים שלהם באחת משתי הדרכים הבאות: באמצעות תחושה או באמצעות אינטואיציה.

 • טיפוס הפועל לפי תחושה
  טיפוס הרואה את העולם דרך חושיו. הוא מאמין במה שהוא רואה, במה שחושיו מסוגלים לתפוס. לסגנון זה קרא יונג בשם תחושה: פעילות המאפשרת לנו להתבונן, לאגור עובדות ולהתמקד בפעולות מעשיות.
 • טיפוס הפועל לפי אינטואיציה
  טיפוס המסתכל על חוויות ועל אנשים תוך הקשבה למשמעות, הבחנה בדקויות כגון שפת גוף וטון הדיבור. דקויות אלה משלימות את פעולת החושים ומסבירות אותה. טיפוס זה נוטה לסגנון חשיבה יצירתי ומקורי יותר. סגנון זה נקרא על ידי יונג אינטואיציה: התמקדות בדימויים הנוצרים במוחנו – ותגובה עליהם.

סגנון שיפוט וקבלת ההחלטות

לדברי יונג, בני אדם ניגשים לתהליך קבלת החלטות באחת משתי הדרכים הבאות: באמצעות חשיבה או באמצעות הרגשה.

 • טיפוס המקבל החלטות לפי חשיבה
  טיפוס המנתח מידע, נתונים, מצבים ואנשים, ומיישם תהליך הגיוני בעת קבלת ההחלטות. טיפוסים אלה הם אובייקטיביים ושקולים. הם אטיים וזהירים מכיוון שיסודיות חשובה להם ביותר. כשהם מגיעים להחלטה, הם בטוחים כי נבחנו ונשקלו כל החלופות וכי החלטתם התקבלה בקפדנות.
 • טיפוס המקבל החלטות לפי הרגשה
  טיפוס הניגש להחלטה בנקודת מבט אמפתית ורגשית. טיפוסים אלה בוחנים כיצד תשפיע ההחלטה על עצמם ועל אחרים. הם שוקלים חלופות כדי לפתח תגובה אישית ומחויבות ולא מתוך שאיפה לאובייקטיביות. טיפוסים אלה יאמרו "זה תלוי" בהתייחסם לאופי הסובייקטיבי של ההחלטה.

האם יש סגנון חשיבה "טוב" או "לא טוב"?

יונג ציין שניתן להגיע להבנה בהירה של חוויות החיים על ידי תחושה או על ידי אינטואיציה. כמו כן ניתן להגיע להחלטות מוצלחות הן על ידי חשיבה הגיונית והן על ידי רגשות. הגישה הטובה ביותר היא ההכרה שעלינו לשלב את שני סגנונות התפיסה ואת שני סגנונות השיפור, בהתאם לצורך השעה.

לפיכך, אין סגנון חשיבה "נכון" או "מוטעה". יש צורך להפעיל סגנון חשיבה מסוים – בנסיבות המתאימות.

טיפוסי ההתבטאות

יונג תיאר ממד נוסף של סגנון החשיבה: המופנות התקשורתית. יש אדם הנוטה למופנות חיצונית: הוא בוחן את רעיונותיו באמצעות דיבור, עשייה או חשיבה בקול רם, עד שהדברים מתבהרים לו.

אדם אחר נוטה למופנות פנימית: הוא מהרהר בתוך עצמו ומגיע לפעולה לאט – רק כשמחשבותיו תקפות יותר והוא "מוכן" לפרסם את מחשבותיו הפנימיות לעולם החיצוני.

ההתנהגות האנושית לפי הטיפוסים הפסיכולוגיים של יונג

ארבעת סגנונות החשיבה: תחושה, אינטואיציה, חשיבה והרגשה, ושני טיפוסי ההתבטאות מספקים את הבסיס לאופן שבו יונג מתאר את ההתנהגות האנושית.

יישום מעשי של התיאוריה של יונג

בשנות הארבעים פורסם מדריך "מדד הטיפוסים של מיירס-בריגס" (MBTI), שבו אדם יכול למדוד את האיזון שקיים אצלו בין הטיפוסים והסגנונות בתיאוריה של יונג.

בריג ומיירס הוסיפו ממד חשוב נוסף והוא ההעדפה לפעולת שיפוט או לפעולת תפיסה. טיפוס המעדיף להיות פתוח ולהבין את החיים נוטה לפעולת תפיסה. טיפוס המעדיף להיות סגור ולווסת את חייו נוטה לפעולת שיפוט.

לאחר הוספת הממד של בריג ומיירס, כלל המדריך ארבעה רצפים היוצרים 16 טיפוסים שונים.

יועץ ניהולי בשם פאול מוק פרסם בשנת 1975 את האופן שבו הוא יישם את עבודתו של יונג. מוק חקר את ארבעת הטיפוסים (תחושה, אינטואיציה, חשיבה והרגשה) – ותיאר דגמי תקשורת הקשורים לכל פעולה.

עבודתו מסבירה כמה חשוב שמנהלים יבינו את דגמי התקשורת האלה בהתייחסות ללקוחות, בעבודה אפקטיבית בצוותי ניהול, וביישומים שונים כגון שיווק, מכירות ומשאבי אנוש. יונג אף הוא הבהיר כי חשוב להבין את הסגנונות של הטיפוסים השונים כדרך להבין קשיים בתפקוד של צוות עבודה.

צרו קשר

  הירשמו לניוזלטר שלנו

   אני חבר.ת צוות ברנקו וייס

   © כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס 2023